/ Nyheder / Nye lovkrav om etablering af ladestandere til elbiler ved bygninger

Nye lovkrav om etablering af ladestandere til elbiler ved bygninger

I takt med at der er kommet flere elbiler på vejene, er behovet for ladestandere steget markant.

Af

Foto: Alphotographic, iStock

Med henblik på at få implementeret EU´s bygningsdirektiv har Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen i medfør af byggelovens § 4 D udstedt en bekendtgørelse, der fastsætter regler om, at der i nærmere bestemte bygninger skal etableres ladestandere eller ske forberedelse til etablering af ladestandere til elektroniske køretøjer. Ved forberedelse til etablering af ladestandere forstås trækning af tomrør eller kabelbakker til senere fremføring af kabler til ladestandere.

Bekendtgørelsens anvendelsesområde er afgrænset til alene at gælde for følgende:

1) Bestående bygninger, der ikke er beboelsesbygninger, med mere end 20 parkeringspladser.
2) Større ombygning af bygninger med mere end 10 parkeringspladser.
3) Nybyggeri med mere end 10 parkeringspladser.

Bekendtgørelsen sondrer mellem beboelsesbygninger og bygninger, der ikke anvendes til beboelse, og det afgørende element for, om kravene om etablering af ladestandere eller forberedelse til etablering af ladestandere finder anvendelse, afhænger af, hvor mange parkeringspladser der er tilknyttet bygningen.

Krav til beboelsesbygninger

  • Ved større ombygninger af beboelsesbygninger med mere end 10 parkeringspladser, skal alle ombyggede parkeringspladser forberedes til etablering af ladestandere.
  • Ved nybyggeri af beboelsesbygninger med mere end 10 parkeringspladser, skal alle parkeringspladser forberedes til etablering af ladestandere.

Der er således ingen krav om etablering af ladestandere eller forberedelse til etablering af ladestandere ved bestående bygninger, der anvendes til beboelse.

Krav til bygninger, der ikke er beboelsesbygninger

  • Ved bestående bygninger med mere end 20 parkeringspladser skal der etableres mindst 1 ladestander i tilknytning til parkeringsanlægget senest den 1. januar 2025. Bygninger, der er ejet og benyttet af små og mellemstore virksomheder, er dog undtaget fra dette krav. 
  • Ved større ombygninger af bygninger med mere end 10 parkeringspladser, skal der etableres mindst 1 ladestander i tilknytning til parkeringspladsanlægget, og mindst hver femte ombyggede parkeringsplads skal forberedes til etablering af ladestandere.
  • Ved nybyggeri af bygninger med mere end 10 parkeringspladser, skal der etableres mindst 1 ladestander i tilknytning til parkeringspladsanlægget, og mindst hver femte parkeringsplads skal forberedes til etablering af ladestandere.

Det er vigtigt at have sig for øje, at bekendtgørelsen fastsætter minimumskrav til antallet af ladestandere, og at kommunerne ved udstedelse af byggetilladelser til større ombygninger eller nybyggeri kan fastsætte højere krav til antallet af ladestandere end de, der følger af bekendtgørelsen.     


Bekendtgørelsen, der kaldes ladestanderbekendtgørelsen, trådte i kraft den 10. marts 2020 og kan læses her