/ Nyheder / Ny vismandsrapport: Prioritér faglighed i udviklingen af boligmarkedet

Ny vismandsrapport: Prioritér faglighed i udviklingen af boligmarkedet

En ny rapport fra vismændene konkluderer, at huslejeregulering griber forstyrrende ind i boligmarkedet og rammer skævt i samfundet. Ifølge EjendomDanmark er det vigtigt at lytte til sagkundskaben, når der i fremtiden skal drøftes huslejeregulering.

Af

I en ny rapport fra Det Økonomiske Råd har vismændene undersøgt effekten af huslejeregulering som et politisk redskab i jagten på at fremme et sundt boligmarked. Rapporten konkluderer, at huslejeregulering er et forstyrrende element på boligmarkedet, hvor reguleringens gevinster kommer de få til gode og efterlader det resterende boligmarked et dårligere sted.

”Det er tiltrængt med en opdatering af det faglige syn på huslejereguleringen, og vismændenes konklusion understøtter alle tidligere faglige undersøgelser af emnet,” siger Peter Stenholm, der er adm. direktør i EjendomDanmark, og uddyber:

”Derfor vil jeg også meget gerne appellere til, at vores politikere har vismændenes viden i baghovedet, når de i fremtiden drøfter huslejeregulering. Dette faglige oplæg viser risikoen ved at indføre yderligere huslejeregulering, og vi appellerer til at fagligheden prioriteres i den fortsatte udvikling af boligmarkedet. ”

Boligstøtten er langt mere effektiv end huslejeregulering

Rapporten viser blandt andet, at der er en skæv fordeling i reguleringsgevinster. Det vil sige, at det er de lejere med høj indkomst og en lang uddannelse, der opnår de største besparelser som følge af reguleringen. Det er paradoksalt, da motivationen for at indføre en stram huslejeregulering er et hensyn til lejere med en lav indkomst.

”Typisk er det jo højtuddannede personer, der har et netværk, som giver adgang til nogle af de ældre boliger, der er reguleret efter de gamle regler fra før 1992. De kender måske nogen, der kender nogen – og på den måde er det dem, der får mest ud af den gamle form for huslejeregulering,” siger Peter Stenholm.

Dette er en af årsagerne til at vismændene fremhæver, at boligstøtten er tre gange så effektivt et redskab til at mindske ulighed i samfundet sammenlignet med huslejeregulering.

”Huslejeregulering giver en række uhensigtsmæssige effekter på boligmarkedet, og nu fremgår det endda sort på hvidt, at den tillige er enormt upræcis i forhold til at ramme de tiltænkte målgrupper med lave indkomster. Fordelingspolitik bør udarbejdes med skatter og overførsler, og boligstøtten, der netop er betinget af indkomst, rammer derfor meget præcist der, hvor der er behov,” siger Peter Stenholm.

Taler ikke for fuld deregulering

Peter Stenholm slår dog fast, at man hos EjendomDanmark ikke taler for en fuld ophævelse af alle reguleringsordninger:

”Der er gode argumenter for at lejeudviklingen er reguleret, når man først bor i en bolig. Det giver nemlig lejeren en tryghed, og det er også væsentligt. Vores medlemmer ønsker stabile lejeforhold, og så skal der selvfølgelig være en vis dynamik på boligmarkedet, ” siger Peter Stenholm.