/ Nyheder / Ny stramning af finansieringsvilkårene for ejendomsvirksomheder på vej  

Ny stramning af finansieringsvilkårene for ejendomsvirksomheder på vej  

Det Systemiske Risikoråd foreslår regeringen at stramme kravene til bankernes finansiering af ejendomsselskaber. Rådet foreslår at aktivere en sektorspecifik systemisk buffer på 7 procent, hvilket kan gøre det dyrere at opnå udlån for ejendomsselskaber.

Af

Det Systemiske Risikoråd udgav den 3. oktober en henstilling til regeringen om at indføre en ny sektorspecifik buffer på 7 procent på udlån med pant i visse ejendomme. Den nye buffer må forventes at gøre det dyre at finansiere lån som ejendomsselskab.

Ifølge rådet bør den nye buffer indføres, da der i deres optik er risici forbundet med udlån til ejendomsselskaber. Rådet fremhæver blandt andet de stigende renter, samt øget tomgang, som forhold der øger risikoen for misligholdt gæld i branchen. Dertil kommer, at rådet læser den faldende aktivitet i ejendomshandler første og andet kvartal 2023 som et udtryk for, at der kan være yderligere værditab på vej.

Det er de tendenser, som rådet ønsker at modvirke ved at øge kravene til bankernes kapital med indførslen af den sektorspecifikke systemiske buffer.

Regeringen tilslutter sig henstillingen

I forlængelse af henstillingen har ministeriernes repræsentant i rådet udtalt:

”Regeringen agter at følge henstillingen, idet den er enig i, at der er uadresserede risici i forhold til eksponeringer mod ejendomsselskaber.”

Dermed tyder alt på, at den sektorspecifikke buffer vil træde i kræft fra d. 30. juni 2024. Når denne træder i kraft, vil den dække hele den eksisterende udlånsportefølje til ejendomsbranchen. Kravet vil kun ramme ejendomsselskaber, mens lån til ejerboliger, andelsboliger og almene lejeboliger ikke bliver omfattet.

Vigtigt med stabilitet

EjendomDanmark er på et overordnet plan enig i at, det er væsentligt, at den finansielle stabilitet i samfundet sikres, men også at der allerede er meget restriktive rammer på plads.

Blandt andet lever bankerne allerede nu op til de strammeste stress-tests, og Finanstilsynet strammede så sent som i foråret vejledningen til ejendomsvirksomheders finansiering. Desuden påpegede Nationalbanken i december 2022, at udlejningsselskabers egenfinansieringsgrad er øget markant de seneste år, og i dag er på et rekordhøjt niveau.

Stop for byggeriet

Det er desuden værd at hæfte sig ved, at øgede finansielle krav til ejendomsbranchen risikerer at bremse byggeriet af de mange tusinde boliger, der er behov for. Ligesom det gør det sværere at finansiere den bæredygtige omstilling af branchen.

Du kan læse Det Systemiske Risikoråds samlede anbefaling og begrundelse her