/ Nyheder / Ny regering forringer afskrivning af ejendomme

Ny regering forringer afskrivning af ejendomme

Den nye regering skal inden nytår hastebehandle ti lovforslag. For ejendomsbranchen er det dårligt nyt, da man som noget af det første vil hastebehandle et lovforslag, der skal forringe mulighederne for skattemæssig afskrivning af ejendomme.

Af

Regeringen skal hastebehandle ti lovforslag – blandt andet et om mulighederne for skattemæssig afskrivning af ejendomme. Foto: iStock, pejft.

Juleferien står for døren, og efter en historisk lang valgkamp og en ditto historisk lang regeringsdannelse er der nok mange politikere, der sukker efter en (jule)pause. Inden da har Folketinget dog travlt, da den nye regeringen vil hastebehandle en række lovforslag – og blandt de væsentligste er et forslag om at forringe mulighederne for skattemæssig afskrivning af bygninger.

En skattestigning på 500 mio. kroner

Med lovforslaget sænkes afskrivningssatsen for bygninger fra fire til tre procent om året. Det er reelt en skattestigning for virksomheder med ejendomme.

Det skal i 2023 give 70-90 mio. kroner i provenu – men Skatteministeriet forventer, at skattestigningen, når den er fuldt indfaset, vil være på over 500 mio. kroner.

Selvom forslaget udefra kan synes “teknisk”, er der tale om en skattestigning, der rammer bredt i erhvervslivet og ikke mindst i ejendomsbranchen. Forringet afskrivning vil selvsagt virke hæmmende for ejendomsinvesteringer – investeringer, der ellers efterspørges både for at udbygge og udvikle danskernes boliger og arbejdspladser og for at styrke den grønne omstilling.

Forslaget om denne skattestigning blev fremlagt i 2021, og allerede dengang pegede EjendomDanmark på de store, negative konsekvenser i en analyse. Også i et høringssvar gjorde EjendomDanmark også opmærksom på det problematiske i forslaget om ringere afskrivning.

Unødvendig og forhastet forringelse

Lovforslaget om den forringede afskrivningsmulighed blev fremsat den 20. december og skal vedtages endeligt den 22. december – og træde i kraft allerede den 1. januar. Ekstrabeskatningen af ejendomme træder med andre ord i kraft med meget kort varsel. Dette er i sig selv stærkt problematisk, mener EjendomDanmark, der generelt har problematiseret Folketingets brug af hastelovgivning.

 

Kontakt

Jan Ellebye

Underdirektør

Cand.scient.pol.

Anders Gade Jeppesen

Økonomisk chefanalytiker

Cand.polit.