/ Nyheder / Analyse: Forringede afskrivningsmuligheder vil give færre investeringer i ejendomme

Analyse: Forringede afskrivningsmuligheder vil give færre investeringer i ejendomme

Regeringens forslag om at forringe afskrivningsmulighederne på investeringer i ejendomme vil ramme hårdt mange steder i erhvervslivet.

Af

Som en del af reformpakken ”Danmark kan mere I” har regeringen foreslået at forringe virksomheders muligheder for afskrivninger af ejendomme. Forslaget betyder, at virksomhedernes afskrivningsret reduceres fra fire til tre procent af ejendommens værdi årligt.

Denne skattestigning kan ramme hårdt mange steder i erhvervslivet. EjendomDanmark har  eksemplificeret effekten af forslaget. Det er sket ved at opstille en række typeregnskaber på forskellige virksomheder. Analysen viser den ekstra skatteregning, virksomhederne ville have fået, hvis forslaget havde været gældende de seneste fem år.

Eksemplerne viser, at man kan forvente en betydelig skatteregning. Med forslaget vil mange virksomheder således opleve en skattestigning på 10 til 18 procent.

En halv millard – fra mange af de erhverv, der i forvejen er hårdest ramt

Forslaget er sat til at give et provenu på 80 millioner kroner i 2023. Men det vil betyde en samlet regning på virksomhederne på 500 millioner kroner, når skattestigningen er fuldt indfaset i 2030. Forslaget rammer bredt, lige fra den lille håndværkervirksomhed til de store detailhandelskæder og produktionsvirksomheder – samt udlejningsvirksomheder med under 100 mio. kr. i ejendomsværdi.

Skatteregningen rammer desuden skævt, idet af regningen i mange tilfælde rammer nogle af de erhverv, der i forvejen kæmper hårdest med at komme oven vande igen efter coronakrisen.

Læs analysen her:

Forringede afskrivningsmuligheder vil give færre investeringer

Kontakt