/ Nyheder / Ny lejelov skal skabe ro

Ny lejelov skal skabe ro

Forslaget om sammenskrivningen af den eksisterende lejelov og den eksisterende boligreguleringslov skal førstebehandles i Folketinget i dag. Der er plads til forbedring, men det er godt, at der nu kommer ro på området, lyder det fra EjendomDanmark.

Af

Foto: Jens Rosenfeldt/ EjendomDanmark

Sammenskrivningen af lejeloven og boligreguleringsloven har været længe undervejs – men nu står forslaget foran behandling og vedtagelse i Folketinget.

EjendomDanmark har fulgt arbejdet tæt siden begyndelsen. Konklusionen er, at forslaget er blevet markant bedre end det oprindelige udkast fra sommeren 2020. Der er stadig plads til forbedringer, men det afgørende er, at der nu kommer ro om lejereguleringen i Danmark.

“Vi har skrevet hen ved 100 siders høringssvar, deltaget i en høring i Folketingets boligudvalg, været i dialog med utallige involverede og talt branchens sag i pressen – og man har bestemt lyttet til flere af vore pointer,” understreger Lena Hartmann, der er juridisk direktør i EjendomDanmark.

Stadig enkelte knaster i forslaget

Formålet med sammenskrivningen er at give lejereguleringen en mere simpel og tilgængelig form. Derfor samler man alle bestemmelserne og forholdet mellem lejere og udlejer i én lov, og alle bestemmelser om forhold mellem udlejer og myndighederne i en anden lov. Det skal skabe et bedre overblik – uden at man forskyder den retlige eller økonomiske balance mellem lejer og udlejer i reguleringen.

“Man har forsøgt at holde sig inden for de rammer, som den eksisterende lovgivning udstikker. Målet om forenkling er godt, men der er enkelte knaster – f.eks. foreslår man, at loven skal indeholde en række nye definitioner, som dog ikke er så klare, som man kunne ønske sig. Men det er godt, at lejereguleringen endelig får en ny ramme, der gerne skal holde i mange år,” forklarer Lena Hartmann.

Der venter et stort implementeringsarbejde

Selvom der overordnet set ikke rykkes voldsomt ved de mange regler, er der tale om et meget stort arbejde. Politisk har det stået på siden 2014, og arbejdet med at få den nye lov til at fungere i praksis kommer også til at tage lang tid.

“Det er ingen hemmelighed, at det her er en kæmpe øvelse, der kommer til at koste tid og ressourcer at få implementeret. Vi håber og forventer, at loven med tiden bliver nemmere at navigere i, og for at hjælpe branchen godt på vej, er vi allerede nu godt i gang med at kigge loven grundigt igennem,” siger Lena Hartmann.

Kontakt

Lena Hartmann

Juridisk direktør

Cand.jur.

Cecilie Lund Vinther

Underdirektør

Cand.comm. / Journalist