/ Nyheder / Ny indsats skal skubbe boligbyggeri i en grønnere retning

Ny indsats skal skubbe boligbyggeri i en grønnere retning

Klimaaftrykket fra byggeriet af nye boliger i Danmark skal reduceres med 75 procent inden 2030. Det er den ambitiøse målsætning fra Realdania og VILLUM FONDEN, der er gået sammen i en ny indsats, hvor målet er at skubbe det danske boligbyggeri i en grønnere retning. I den anledning efterlyses bidrag fra en bred skare af aktører inden og uden for byggeriet. De bedste bidrag kan opnå økonomisk støtte.

Af

Realdania og VILLUM FONDEN er gået sammen i en ny indsats, hvor målet er at skubbe det danske boligbyggeri i en grønnere retning. Foto: Claus Bjørn Larsen.

Nybyggede boliger i Danmark har typisk et CO2-aftryk på cirka 10 kg per m2 årligt set over hele ejendommens livscyklus. Det svarer til, at vi hvert år forbruger ressourcer, som var der fire planeter til rådighed. Derfor vil Realdania og VILLUM FONDEN skubbe det danske boligbyggeri i en grønnere retning under overskriften Boligbyggeri fra 4 til 1 planet.

Indsatsen skal fremme ny viden og innovation ved blandt andet at teste og dokumentere forskellige løsninger, materialer, metoder og processers indflydelse på boligbyggeriets klimaaftryk. Derudover skal de bedste eksempler på boligbyggerier med lavt klimaaftryk indsamles og formidles til den danske byggebranche.

Rådgivning og økonomisk støtte til bedste bud

Fremtidens arkitekter, forskere, ingeniører og andre, der tænker radikalt nyt inviteres til at komme med bud på visionære helhedsgreb for boligbyggeri, hvor et radikalt lavere klimaaftryk og overkommelige priser er de altafgørende designkriterier.

Samtidig inviteres opfindere, producenter og udførende til at komme med deres bedste bud på nye materialer, produkter og metoder, der markant kan reducere bygningers klimaaftryk.

De bedste forslag får adgang til faglig rådgivning, netværk og økonomisk støtte til at konkretisere og realisere løsningen. Aktører i branchen kan indsende deres pitch på dansk eller engelsk frem til den 20. juni.

Læs om de to indsatser:

Next Generation Architecture 

Sustainable Solutions 

Online infomøde

Realdania og VILLUM FONDEN afholder et online infomøde på engelsk, som går i dybden med hver sin indsats og svarer på spørgsmål fra deltagerne d. 10. juni 2022 kl. 13:00-14:00.

Tilmeld dig til infomøde

Læs mere