/ Nyheder / Nu er den nye typeformular endelig klar

Nu er den nye typeformular endelig klar

Den nye typeformular er nu kommet. Den kan benyttes fra 1. september, og fra årsskiftet er det den, der skal bruges. Her kan du læse om ændringer i forhold til den tidligere udgave.

Af

Den nye typeformular er nu klar. Foto: simarik, iStock

Siden 1. juli har ejendomsbranchen ventet på, at der kom en ny typeformular, der var tilpasset den sammenskrevne lejelov. Dagen før ikrafttrædelsen kom den så endelig i høring og i går, den 31. august, blev Bekendtgørelsen om autoriserede standardblanketter for lejeaftaler udgivet i Lovtidende.

Derfor er der nu en ny Typeformular A, 10. udgave klar, som kan benyttes fra i 1. september. Fra 1. januar 2023 er det den eneste, der er gyldig.

Hent bekendtgørelsen om den nye typeformular her.

Download typeformular A, 10. udgave her

Typeformular A, 10. udgave

Hvornår kan den bruges?

Frem til 1. september 2022 har det stadig alene været Typeformular A, 9. udgave, der har været gældende. 

Fra 1. september til 31. december 2022 kan både den nye typeformular, A, 10. udgave, og den tidligere, A, 9. udgave, benyttes.

Fra den 1. januar 2023 skal alle være overgået til A, 10. udgave, da autorisationen af Typeformular A, 9. udgave ophører.

Hvilke ændringer er der?

Typeformularen var i høring, hvor EjendomDanmark naturligvis kom med nogle ændringsforslag. For selvom der ikke var store grundlæggende ændringer, var der en del områder, der gav anledning til kommentarer og kritik. Der blev rettet ind på mange punkter.

Det fremgik for eksempel ikke tydeligt, at lejer skulle opsige lejemålet skriftligt, hvilket heldigvis er blevet rettet i den endelige version. Men der er også områder, hvor vi kommer til at stå tilbage med udfordringer, herunder den trange plads i § 11 og tvivlen om anvendelsen af fritekstfeltet i § 10.  

Hvordan er det endt?

Typeformularen A, 10. udgave er først og fremmest en videreførelse af den velkendte A, 9. udgave.

Der er foretaget en række konsekvensrettelser som følge af den nye lejelov, men strukturen og opbygningen er den samme, og vi ser fortsat en § 10 og en § 11.

Der er dog også foretaget en række ændringer og forbedringer. For eksempel er der tilføjet mulighed for at anføre parternes e-mail under kontaktoplysninger i § 1, og der er kommet et nyt afkrydsningsfelt til kombinerede vaske-tørremaskiner i § 9. Desuden er der kommet en række tilføjelser, der skal hjælpe parterne. For eksempel er der kommet et nyt afkrydsningsfelt i § 5, hvor der fremover kan angives, at udgiften til vand ikke fordeles på baggrund af individuelle forbrugsmålere, og at det derfor er indeholdt i lejen. 

Den største ændring

I typeformularens § 11 ser vi den største ændring. Her er der tilføjet en mulighed for at afkrydse, hvis lejemålet er omfattet af reglerne om fri leje, og der er også tilføjet et felt, hvor der kan afkrydses, at parterne ønsker at indgå aftale om nettoprisregulering.    

Hvad sker der nu?

Branchen har nu tre måneder til at implementere den nye typeformular, og vi vil i den kommende tid i EjendomDanmark dykke ned den nye standardblanket og stille skarpt på eventuelle udfordringer og faldgruber.