/ Nyheder / Den nye typeformular behandles fortsat

Den nye typeformular behandles fortsat

Den nye typeformular for lejeaftaler er på trapperne. EjendomDanmark har afgivet høringssvar med en række forslag til forbedringer. Det er f.eks. en klar anbefaling, at det i formularen bliver tydeliggjort, at en lejer kun kan opsige lejemål skriftligt.

Af

Den nye typeformular for lejeaftaler er på trapperne. EjendomDanmark har afgivet høringssvar med en række forslag til forbedringer. Foto: LENbIR, iStock.

En opdateret lejelov kræver en opdateret standardlejekontrakt. Indenrigs- og Boligministeriet har derfor foreslået en række ændringer til typeformularen for lejeaftaler. Et udkast til en ny Typeformular A, 10. udgave har således netop været i høring, og EjendomDanmark har naturligvis kigget nærmere på udkastet.

Der er grundlæggende ikke de store ændringer i måden, som lejekontrakten skal udfyldes, men ministeriet foreslår, at det i typeformularen ikke skal fremgå, at lejer skal opsige lejemålet skriftligt. Med andre ord vil lejer, hvis aftalen er indgået med den nye formular, kunne opsige sit lejemål mundtligt. Det er efter EjendomDanmarks mening ikke hensigtsmæssigt og kan underminere både lejers og udlejers retssikkerhed, er vurderingen i EjendomDanmarks høringssvar. 

Læs høringssvaret

Hvis ministeriet vælger ikke at følge EjendomDanmarks anbefaling om at tilpasse den nye typeformular, bør du som udlejer selv indsætte en klausul i lejeaftalen om skriftlighed ved opsigelse fra lejeres side.

Hvornår skal jeg bruge den nye typeformular?

Den sammenskrevne lejelov flyttede rundt på en del paragraffer, og derfor skal typeformularen opdateres. Men eftersom den nye typeformular ikke var klar, da den nye lejeaftale trådte i kraft 1. juli, og fordi den stadig ikke er klar, kan du nedenfor få et overblik over, hvornår der er krav om, at du benytter den nye typeformular:

  • Du må anvende Typeformular A, 9. udgave frem til og med den 31. december 2022.
  • Du må tidligst anvende Typeformular A, 10. udgave fra den 1. september 2022.
  • Du må fra den 1. januar 2023 kun anvende Typeformular A, 10. udgave.

Du skal altså fortsætte med at anvende Typeformular A, 9. udgave indtil, den nye typeformular er klar. Det kan være udfordrende, da den gamle typeformular flere steder indeholder henvisninger til paragraffer, hvis numre ikke er de samme i den nye lejelov. Derfor har EjendomDanmark sammensat en vejledning til, hvad du gør i overgangsperioden.

Andre ændringer

Der er også en række mindre ændringer i udkastet til en ny typeformular. Det er bl.a. omformuleringer i noget af det fortrykte, tilføjelser af afkrydsningsfelter og muligheden for at anføre kontaktoplysninger i kontrakten.

Du kan læse mere om de andre ændringer her.

Medlemmer af EjendomDanmark kan altid kontakte den juridiske rådgivning for vejledning om den nye lejelov og de dertilhørende ændringer.

Det sker