/ Nyheder / Nordiske ejendomsorganisationer deler erfaringer med PropTech

Nordiske ejendomsorganisationer deler erfaringer med PropTech

Hvordan kan ejendomsorganisationer i Norden samarbejde om at give ejendomsaktørerne et digitalt løft? Og hvordan får vi delt viden på PropTech-området på tværs af landegrænser til gavn for medlemmerne? De spørgsmål blev vendt, da de nordiske ejendomsorganisationer mødtes ved PropTech-konferencen RecoTech22 i Helsinki.

Af

Ved den finske PropTech konference RecoTech22 fik de nordiske ejendomsorganisationer delt viden og erfaringer om PropTech.

Siden begyndelsen af 2022 har EjendomDanmark stået bag en nordisk netværksgruppe af ejendomsorganisationer. Ved konferencen RecoTech kunne netværksmedlemmerne fra Fastighetsägarna (SE), Rakli (FI) og EjendomDanmark for første gang fysisk hilse på hinanden. Her vendte netværksgruppen deres landespecifikke indsigter på PropTech-området, og hvordan ejendomsorganisationerne kan styrke samarbejdet om at dele hver deres viden og erfaringer til gavn for medlemmerne.

”En af konklusionerne var, at vi skal blive bedre til at se ud over vores eget marked. Vi skal lære af den udvikling, der foregår andre steder og tage tigerspringene sammen ved at dele vores erfaringer. Det kan vi bedst gøre gennem et forstærket nordisk samarbejde,” siger Mikkel Alsø, økonomisk chefkonsulent for EjendomDanmark.

Hvornår skaber PropTech værdi?

Fælles for repræsentanterne i den nordiske netværksgruppe er, at deltagerne har en finger på pulsen, når det kommer til behovet for og anvendelse af PropTech-løsninger i ejendomsbranchen set ud fra et både lejer- og ejerperspektiv. Ikke alle lande er lige langt. Det skyldes blandt andet, at de enkelte lande står forskellige steder, når det gælder tilgængelighed og anvendelse af åbne datakilder, dataintegration og rammerne og praksis for dataejerskab samt den varierende lovgivning på området.

Målet for netværksgruppen er derfor også, hvordan man via samarbejdet kan synliggøre forskellene og på baggrund af fælles viden og erfaring løfte og fremme digitalisering i ejendomsbranchen.

Ved kommende møder vil netværksgruppen blandt andet dykke ned i, hvordan PropTech skaber værdi i de enkelte lande via en række usercases: Hvad har incitamentet været for at tage bestemte løsninger i brug?

Vigtigt med nordisk bånd

En af de deltagere, der havde set frem til at kunne mødes, er Kaj Winther, chef for digital udvikling i Fastighetsägarna Stockholm. Han mener, at netværksgruppen også er et vigtigt led i at få skubbet ejendomsbranchen i en mere bæredygtig retning.

”Langt størstedelen af al erhvervsmæssig, offentlig og kulturel aktivitet foregår i eller omkring fast ejendom. Som stærke nationale ejendomsorganisationer bør vi, med vores kulturelle bånd i Norden, samarbejde om og være et førende eksempel på, hvordan vi bidrager til blandt andet at løse FNs verdensmål. Med netværksgruppen er vi allerede godt i gang med at opfylde det 17. verdensmål, der handler om at styrke det globale partnerskab for en bæredygtig udvikling.”

Det nordiske partnerskab vil nu fortsætte arbejdet med at indsamle og dele erfaringer fra medlemmerne. Målet er at kunne dele konkrete tiltag, udviklinger og indsigter – herunder løsninger på de udfordringer som går på tværs af landegrænser.