/ Nyheder / Med små skridt kan vi accelerere udviklingen

Med små skridt kan vi accelerere udviklingen

Tid, ressourcer og økonomi er opskriften til at nå målet om en stadig mere bæredygtig ejendomsbranche. Det mener BoligGruppen Erhverv, der er i gang med de indledende skridt til en grønnere ejendomsportefølje. En proces, der i begyndelsen var svær og tidskrævende, men som nu flyder.

Af

De små skridt er vigtige, hvis ejendomsbranchen skal rykke sig de kommende år, mener Susanne Blix.

Vi har nok alle sammen prøvet det. At sidde med ketchupflasken, hvor det først synes umuligt at få noget ud, men pludselig flyder det. Netop det billede bruger Susanne Blix, udviklingsdirektør hos BoligGruppen, når hun skal beskrive deres indsatser for at dreje virksomheden over i en mere bæredygtig retning. De senere år har virksomheden taget spadestik mod en mere grøn ejendomsportefølje, og det har ført til større gennembrud.

”Vi er begyndt i det små og langsomt blevet mere modige – og nu har vi fundet vejen. En slags ketchupeffekt,” siger hun.

Netop de små skridt er vigtige, hvis ejendomsbranchen skal rykke sig de kommende år, mener Susanne Blix.

”At teste ting af er det, man udvikler sig på, så mit bedste råd til andre i branchen er at få sat tid og ressourcer af. At finde tid til nytænkning kan godt være en hurdle, man som virksomhed skal hen over.”

Kortlægger ejendomme

For BoligGruppen begyndte det som et mål i selskabets strategi, hvor Susanne Blix fik indført, at ejendomsporteføljen inden for de næste fem år skal reducere CO₂-udledningen markant.

”For at nå frem til det mål skal vi blandt andet kende udledningen fra vores enkelte ejendomme og lægge en plan for, hvordan vi vedligeholder og udvikler dem. Det arbejde er vi nu godt i gang med,” fortæller hun.

BoligGruppen har fået tilskud til rådgivning via ordningen SMV:Grøn (støtteprogram til grøn omstilling for danske små- og mellemstore virksomheder, red.). Via tilskuddet har BoligGruppen blandt andet etableret et samarbejde med en række rådgivere, der hjælper med at indsamle data på udvalgte erhvervsejendomme. Alt sammen for at få sat skub i den bæredygtige omstilling.

”Når vi har kortlagt ejendommene, bliver næste step at få tilpasset vores vedligeholdelsesplaner, så vi vælger de rigtige indsatser. Måske er det varmeanlægget, der skal udskiftes, måske skal vi efterisolere eller tænke helt anderledes, når vi ombygger eller renoverer. Det kan også være, at vi skal oplære vores lejere,” siger Susanne Blix.

Ikke for enhver pris

Et af de værktøjer, BoligGruppen er begyndt at skele til ved renoveringer, er de såkaldte LCA-beregninger, der blandt andet giver indblik i forskellige produkters miljø- og klimapåvirkning. 

”Selvom der endnu ikke er krav om at foretage LCA-beregninger ved renoveringer, så er det en viden, vi lige så godt kan drage fordel af. Det hjælper os med at finde frem til de materialer på markedet, der har det laveste klimaaftryk. Et redskab, vi længe har manglet,” siger Susanne Blix.

Ved nybyg stiler BoligGruppen efter at opnå den tyske certificering DGNB.

”Det er vigtigt med et benchmark og en certificering, men nogle gange kan vi stå i en situation, hvor  pengene er bedre brugt på tiltag, der gør os stadig mere bæredygtige. I nogle tilfælde kan det løbe op i flere hundrede tusind at få dokumentationen på plads, for eksempel for at løfte en certificering fra DGNB Sølv til DGNB Guld. De penge vil jeg hellere bruge på indsatser, der skal begrænse CO₂ yderligere, for eksempel solceller,” siger Susanne Blix.

BoligGruppens arbejde med at skaffe data på ejendommene og lægge en strategi for fremtiden er et gennembrud, men også et lille skridt på den lange rejse, mener Susanne Blix.

Accelererer via vidensdeling

At nå Danmarks mål om at nedbringe drivhusgasudledningen med 70 procent fra 1990 til 2030 kræver, at ejendomsbranchen er en væsentlig samarbejdspartner, og det bør branchen også være, mener Susanne Blix.

”Vi er nogle af dem, der udleder allermest CO2, så vi har ingen berettigelse, hvis ikke vi gør en indsats. Derfor hylder jeg de krav, der kommer fra EU – blandt andet EU-taksonomien. Den viser en vej, som vil skubbe branchen i en grønnere retning.”

For at sætte skub i udviklingen har hun dannet et netværk for ejendomsaktørerne på Fyn.

”Jeg tror, det vil have en ketchupeffekt, når vi alle sammen begynder at arbejde målrettet med bæredygtighed, og jeg er sikker på, at vi kan accelerere via vidensdeling. Men det kræver, at vi tør åbne op og får talt om barriererne. Har nogen taget en forkert vej, er der ingen grund til, at vi andre prøver samme løsninger.”

Økonomisk, social og miljømæssig bæredygtighed går hånd i hånd

BoligGruppen har indtænkt både økonomisk, social og miljømæssig bæredygtighed i erhvervsklyngen Tech Town Odense – et 17.000 m2 stort erhvervsområde i Odense M. Området huser både større og mindre virksomheder inden for techbranchen. 

”Det har været vigtigt for os at se på området som en helhed, hvor lejerne kan sparre med hinanden på tværs af virksomhederne. Trives lejerne, smitter det positivt af på den økonomiske bæredygtighed i området, da vi undgår ledige lokaler,” fortæller Susanne Blix, udviklingsdirektør i BoligGruppen.

Ny viden og netværk

Samarbejde og sparring mellem virksomhederne kommer ikke af sig selv. Derfor arrangerer BoligGruppen aktiviteter, hvor lejerne kan skabe kontakt til de øvrige virksomheder i området.

”Vi er blandt andet ved at anlægge en walk’n’talk-sti i området, og vi har tidligere haft succes med at arrangere Business Walks, hvor vores lejere og vores lejeres naboer kan netværke på en morgentur,” siger Susanne Blix.

For erhvervslejerne afholdes løbende aktiviteter, der skal knytte virksomhederne til hinanden. Blandt andet en Business Bar og månedlige morgenbriefinger fra it-branchen.

”Vores lejere skal hele tiden kunne tappe ind i ny viden. Det er en af de services, vi tilbyder for at sikre, at lejerne fortsat vælger os til.”

For at sikre, at lejerne fortsat bliver i området, er der også gode muligheder for, at virksomhederne kan skalere op og ned.

”Det er svært for de fleste lejere at binde sig i mange år, og derfor er det vigtigt at have muligheden for at kunne tilvælge mere eller mindre plads. Hvert år tager vi derfor temperaturen på, om lejerne har de rette kvadratmeter, og hvordan deres strategi overordnet er formet,” siger Susanne Blix.

Genbrug af materialer

I Tech Town Odense spiller den miljømæssige bæredygtighed også en rolle. C02-reduktion, vedvarende energi og begrænsning af kemikalier og byggeaffald er indtænkt i opførelsen og renoveringen af ejendommene i området. I kontorejendommen Titan fra 2020 har BoligGruppen bibeholdt de rå betonoverflader og anvendt genanvendelige materialer som beton, glas og stål.

”At der ikke er nogle miljøfarlige materialer i ejendommene, gør, at vi kan bryde tingene ned og genanvende dem. Derudover har Titan et ret begrænset elforbrug, da vi blandt andet har opsat solceller på taget, har en del ovenlysvinduer og anvender energibesparende lyskilder,” siger Susanne Blix.