/ Nyheder / Lovforslag om ny ejerlejlighedslov er fremsat

Lovforslag om ny ejerlejlighedslov er fremsat

En ny og forenklet ejerlejlighedslov er på vej. Den rydder op i komplicerede regler fra 60’erne og gør det lettere at være ejer.

Af

Foto: Allard1, istock

15. januar 2020 fremsatte boligminister Kaare Dybvad Bek forslag til lov om ejerlejligheder med det formål at modernisere ejerlejlighedsloven. 

Forslaget er i meget vid udstrækning baseret på anbefalingerne fra Ejerlejlighedsudvalget, så vi kan se frem til en mere gennemtænkt og velstruktureret lovgivning med væsentlige nyskabelser, herunder en generalklausul, afskaffelse af reglen om døde fordelingstal, bod og eksklusion som nye sanktionsmidler mod uefterrettelige ejere, nye regler for digital kommunikation m.v.

Desværre fastholdes opdelingsforbuddet for ejendomme opført før 1966. End ikke den lille liberalisering af forbuddet for nye andelsboligforeninger og småejendomme, som var designet til at understøtte udviklingen i købstæder og mindre bysamfund, blev der plads til i Ministerens forslag.

Ifølge lovforslaget skal de nye regler træde i kraft den 1. juli 2020. 

Efter planen skal lovforslaget behandles første gang i folketinget den 23. januar 2020. Der er endnu ikke fastsat tidspunkter for anden og tredje behandling af lovforslaget. 

Når lovforslaget er blevet vedtaget af folketinget, forventer vi at der bliver udstedt en ny normalvedtægt. 

Lovforslaget kan læses her i sin helhed

 

Relaterede nyheder

Vil du vide mere?

Har du set vores rådgivningsunivers med information om bl.a. boliglejemål, erhvervslejemål samt andelsbolig- og ejerforeninger?

Læs mere om ejerforeninger