/ Nyheder / Lejeboliger er en vigtig brik i boligmarkedets puslespil

Lejeboliger er en vigtig brik i boligmarkedets puslespil

Selvom boligudbuddet ifølge tal fra Københavns Kommune er øget med 40.000 boliger siden 2011, opfylder det ikke behovet. Det skyldes, at hovedstaden de seneste 15 år er vokset med 140.000 indbyggere.

Af

Der skal være boliger nok til fremtiden, påpeger Jan Ellebye, PA-chef i EjendomDanmark. Foto: EjendomDanmark

Travlheden på de københavnske byggepladser aftager ikke foreløbigt, hvis der skal være boliger til kommende tilflyttere. Ifølge Københavns Kommunes prognoser forventes indbyggertallet at vokse med 120.000 frem til 2050. Kommunen vurderer på den baggrund, at der inden da skal opføres mere end 70.000 nye boliger.

Behovet for nye boliger i hovedstadsregionen bekræftes af den såkaldte boligtomgangsrapport, der er en opgørelse over ledige lejeboliger. Rapporten viser, at det aktuelt blot er 2,4 pct. af lejeboligerne i hovedstadsregionen, der ikke er udlejet.

Nødvendig debat om boligtyper

Ifølge PA-chef i EjendomDanmark, Jan Ellebye, kan der ikke herske tvivl om, at der er et massivt behov og byggeefterslæb, når gælder nye boliger i København. Han mener i den forbindelse, at det både er naturligt og nødvendigt at debattere, hvilke boligtyper hovedstaden får brug for i fremtiden.

”Vi ved, at der fra politisk hold har været fokus på både almene boliger og ejerboliger, hvilket vi godt forstår. Jeg ønsker i den sammenhæng bare at pege på den vigtige rolle, private lejeboliger spiller for boligmarkedet, hvilket bl.a. skyldes, at boligerne er tilgængelige i mere end én forstand,” siger Jan Ellebye.

Han påpeger, at der er fri og lige adgang til boliger i alle størrelser på tværs af bydele, og adgangen til boligerne i mindre grad går gennem ventelister, der kan strække sig over årtier.

”En tilgængelig bolig er fx afgørende, hvis hovedstadsområdet fortsat skal kunne tiltrække arbejdskraft fra ind- og udland til kortere eller længere ansættelsesforhold,” siger Jan Ellebye. 

Sænker den økonomisk barre

Derudover er private lejeboliger i København økonomisk tilgængelige sammenlignet med ejerboligmarkedet. Selvom huslejerne generelt er højere i København end i resten af landet, er lejeboliger en reel mulighed for flere – sammenlignet med ejerbolig.

”Priserne på ejerboliger betyder, at købere, der leder efter en gennemsnitslejlighed på 100 kvadratmeter i hovedstaden, enten skal have en stor opsparing til indskud eller en årsindkomst på mere end én million. Det udelukker mange faggrupper, byen har brug for,” fortæller Jan Ellebye.

Boligløsning til kort og mellemlang tidshorisont

For det tredje har lejeboliger en indbygget fleksibilitet, der betyder, at det er den foretrukne boligform i de livsfaser, hvor vi vælger bolig for en kortere periode. Køb af ejerbolig er forbundet med væsentlige engangsomkostninger samt risiko for værditab. Hvis tidshorisonten er kortere end 5-10 år, giver en lejebolig mulighed for at begrænse finansieringsudgifter og risiko.

Forskellige boligtyper til forskellige behov

Det er givet, at efterspørgslen på boliger i København også de kommende år vil overstige udbuddet.

”Hos EjendomDanmark er vi meget opmærksomme på, at de boliger, der opføres, skal opfylde boligsøgendes forskellige behov. Der bliver således både brug for flere ejerboliger, for flere almennyttige boliger og for flere private lejeboliger, der bl.a. giver singler, familier og udenlandske arbejdstagere fleksibel adgang til at bo i København,” slutter Jan Ellebye.