/ Nyheder / Lange sagsbehandlinger giver virksomheder ekstraregning på mere end 100 mio. kr.

Lange sagsbehandlinger giver virksomheder ekstraregning på mere end 100 mio. kr.

Der er ekstraordinær lang ventetid på byggesager i København, og den koster kommunens virksomheder millioner. Ny analyse viser, at ekstraregningen til ejendomsvirksomhederne er på mere end 100 millioner kroner årligt.

Af

Det er dyrt for ejendomsbranchen, at sagsbehandlingen særligt i København trækker ud. Foto: jonathanfilskov-photography, iStock

Tiden kan føles lang. Det gælder ikke mindst for de virksomheder, foreninger og privatpersoner, der skal have en byggesag behandlet hos Københavns Kommune. Behandlingstiden er 65 dage længere end landsgennemsnittet, og det er ikke alene en gene – det har også en hård økonomisk konsekvens.

Ny analyse fra EjendomDanmark viser, at ejendomsbranchen hvert år får en ekstraregning på 107 millioner kroner alene grundet den langs sagsbehandlingstid i hovedstaden:

”Vi er meget langt fra et acceptabelt niveau. Ikke alene går projekter i stå, der er også store omkostninger forbundet med det. 100 millioner kroner er mange penge, der bliver spildt på unødvendigt bureaukrati. Jeg håber, at kommunalpolitikerne i København er klar over, at der fortsat er brug for fokus på at rette op her,” siger Jannick Nytoft, adm. direktør i EjendomDanmark.

Han henviser til, at der er søsat projekter, der skal rette op på de mange udfordringer i forvaltningen. Der skal dog fortsat tilføjes ressourcer nok til sagsbehandlingen – og så skal det prioriteres af politikerne:

”Det er bygninger, der står tomme, boliger, der ikke bygges og byrum, der ikke udvikles. Det rammer os alle, mens virksomhederne kan mærke det på økonomien. Der er altså hårdt brug for smidige sagsgange og en markant hurtigere behandlingstid i København, så byen også i fremtiden er en attraktiv og udviklende storby,” siger Jannick Nytoft.

Dyr enkeltrenovering

I analysen fra EjendomDanmark indgår også et konkret eksempel. Her trak renoveringen af en københavnsk kontorejendom på ca. 4000 kvadratmeter så meget ud, at ventetiden alene efterlod virksomheden med en ekstraregning mindst på 7,7 millioner kroner. Først tog behandlingen af selve byggesagen 10,5 måned, hvorefter det tog syv måneder at få ibrugtagningstilladelsen:

”Ikke alene er halvandet år ekstremt lang tid at vente – det er også mange penge, der bliver spildt. Som samfund kan vi ikke være bekendt at pålægge vores virksomheder så store byrder i sagsbehandlingen,” siger Jannick Nytoft.

Sagsbehandlingstiden i København Kommune er 65 dage længere end gennemsnittet for alle landets kommuner.

Om analysen

I København blev der i 2020 opført ca. 400.000 m2. Hvis det forsigtigt antages, at disse m2 kan udlejes til 1.500 kroner pr. m2, giver det en samlet leje på 605 mio. kroner – svarende til 1,66 mio. kroner pr. dag.

I København er sagsbehandlingstiden for byggesager 116 dage. 116 dage á 1,66 mio. kroner svarer til 192 mio. kroner i tabt leje.

En del af denne omkostning er forventelig – sagsbehandling tager tid. Men hvis København i 2020 havde haft en sagsbehandlingstid, der var som landsgennemsnittet, ville man have sparet 65 dages sagsbehandlingstid. 65 sagsbehandlingstid á 1,66 mio. kroner pr. dag svarer til 107 mio. kroner.

Læs analysen her:

Lange sagsbehandlingstider i kommunerne koster dyrt

Analyser af byggesagsbehandlingen i kommunerne

EjendomDanmark har foretaget flere analyser af byggesagsbehandlingen i kommunerne. Du finder disse analyser her:

Kommunerne har store udfordringer med behandling af byggesager

Byggesagsbehandlingen er den største udfordring i ejendomsbranchens samarbejde med myndighederne

100 mio. kr.

får virksomhederne i ekstraregning, fordi sagsbehandlingen trækker ud.