/ Nyheder / Længe ventet afklaring af andelsboligforeningernes værdiansættelse

Længe ventet afklaring af andelsboligforeningernes værdiansættelse

Folketinget har netop vedtaget en lov, der medfører ændringer for værdiansættelse af andelsboligforeninger, hvilket blandt andet giver andelsboligforeninger mulighed for fortsat at værdisætte deres ejendomme efter de tidligere offentlige vurderinger og lade dem følge samfundsudviklingen.

Af

Folketinget har netop vedtaget en ny lov, der medfører ændringer i værdiansættelsesprincipperne af andelsboliger. Foto: iStock, carstenbrandt.

Den 4. april 2024 vedtog Folketinget en lov, der medfører nye regler om værdiansættelsen af andelsboligforeningers ejendomme. De offentlige ejendomsvurderinger af andelsboligforeninger har været sat på hold siden 2012, og siden da har flere foreninger måtte se deres ejendomsværdi være uændret på et gammelt og ofte lavt niveau. Enkelte foreninger kan være stiftet senere eller have modtaget en omvurdering fra 2012 og frem til 2020, men derefter er vurderingerne ikke udarbejdet, og der kommer ikke flere vurderinger af erhvervsejendomme, som andelsboligforeningerne hører under. Usikkerheden og ønsket om en afklaring om denne værdiansættelsesmetode har derfor være længe ventet.

Efter vedtagelsen af loven med ændringerne til andelsboligforeningsloven, kan foreningerne igen bruge de offentlige vurderinger, og lade dem stige årligt med inflation og stigende priser i samfundet. Loven giver helt konkret andelsboligforeninger mulighed for at fremskrive den seneste offentlige vurdering med nettoprisindekset, når de benytter den offentlige vurdering til værdiansættelse. Dermed er andelsboligforeningernes ejendommes værdi bedre sikret til at følge den øvrige samfundsudvikling. Tallene viser, at en ejendomsvurdering fra 2012 til 2024-niveau vil kunne fremskrives med ca. 20 procent.

For andelsboligforeninger, der benytter valuarvurderinger, er der også gode nyheder. Loven medfører nemlig, at valuarvurderingen, som for mange foreninger er en større årlig udgift, nu er gyldig i 42 måneder frem for 18 måneder.

Loven træder i kraft den 15. april 2024, og giver andelsboligforeninger mulighed for at bruge de nye vurderingsmetoder på generalforsamlinger afholdt fra denne dato.

Tidligere lovforslag var udgangspunkt

Loven er, som EjendomDanmark tidligere har omtalt, baseret på en genfremsættelse af et tidligere lovforslag fra oktober 2022. Det oprindelige forslag opstod på baggrund af et udvalgsarbejde i Boligministeriet, som EjendomDanmark sammen med flere andre har bidraget til.

EjendomDanmark afgav ligeledes et høringssvar i 2022 til det oprindelige lovforslag. 

Efter mange års stilstand på området forholder EjendomDanmark sig positivt til, at der endelig er kommet klarhed på området omkring værdiansættelse af andelsboligforeningerne.