/ Nyheder / Konference for lægdommere og huslejenævnsmedlemmer

Konference for lægdommere og huslejenævnsmedlemmer

I samarbejde med Retten på Frederiksberg inviterer Frederiksberg Grundejerforening og EjendomDanmark for andet år i træk til konference for lægdommere. I år er også huslejenævnsmedlemmer indbudt.

Af

I november afholdes der for andet år i træk lægdommerkonference. Foto: iStock, kasto80

Frederiksberg Grundejerforening og EjendomDanmark gentager succesen fra sidste år og afholder lægdommerkonference den 6. november 2023. I år er også huslejenævnsmedlemmer inviteret. Konferencen finder sted hos Retten på Frederiksberg.

Status på boligretten og lejeloven

På programmet er blandt andet oplæg om proces og sagsomkostninger i sager for boligretten ved retspræsident Christian Lundblad, Retten på Frederiksberg, mens advokat Katja Paludan, Husen Advokater, gennemgår de aktuelle problemstillinger i boligretten. Dagen afrundes med nyt om lejelovgivningen og tendenser i retspraksis ved juridisk direktør Lena Hartmann, EjendomDanmark.

Lægdommere og huslejenævnsmedlemmer kan tilmelde sig konferencen på medlem@ejd.dk senest 23. oktober.

For mere information kontakt Jane Lysgaard, medlemskonsulent hos EjendomDanmark, på jly@ejd.dk.