/ Nyheder / Katalysator for bæredygtighed

Katalysator for bæredygtighed

Digital kommunikation vil i stigende grad blive brugt som løftestang for at skrue op for serviceniveauet i ejendomsbranchen, og så vil det kunne bidrage til mere bæredygtige ejendomme – både miljømæssigt og socialt.

Af

Kan øget digital kommunikation mellem lejer og udlejer være en katalysator for mere bæredygtige ejendomme? Foto: Jeppe Carlsen

Mere digital kommunikation står højt på både lejer og udlejers ønskeseddel, og samtidig har begge parter et ønske om mere bæredygtige ejendomme, hvor der blandt andet er fokus på at opnå energirigtige boliger med et godt indeklima. Det er nogle af de indledende konklusioner i en større undersøgelse, EjendomDanmark har foretaget blandt lejere og udlejere i forbindelse med projektet ”Digitalt fokus på lejer og ejer i et bæredygtigt perspektiv”.

Søren Schødt, founder og daglig leder i proptech-virksomheden MinEjendom, mener, at en øget digital kommunikation mellem lejer og udlejer netop vil kunne være en katalysator for mere bæredygtige ejendomme – både når det handler om at opnå mere energirigtige ejendomme, og når det handler om social bæredygtighed, der vil gavne beboerne og fællesskabet.

Ikke en ny Aula

Hvor de større spillere i ejendomsbranchen er langt, når det kommer til anvendelsen af digitale platforme, der skal styrke kommunikationen til lejerne, er andre mere afventende. Søren Schødts vurdering er, at mange i branchen stadig har til gode at finde opskriften på den optimale løsning, der passer til netop dem.

”At finde den rette model er en vægtning af, at den digitale kommunikation hverken skal fylde for lidt eller for meget i hverdagen. Det skal ikke være en ny Aula, som vi kender det fra folkeskolen, hvor parterne kan risikere at blive trætte af hinanden,” siger han.

I stedet mener han, at det skal være muligt for udlejer at videregive nødvendige informationer til lejere på rette tid og sted, samtidig med at lejerne skal opleve det som en forøget service, og at de føler sig hjulpet.

Har du husket?

En anden måde at få skabt mere bæredygtige ejendomme på med miljøet for øje er gennem digital nudging. Et område, som MinEjendom selv har god erfaring med. Her handler det blandt andet om at involvere lejerne i at sikre en optimal og miljøvenlig drift af ejendommen. Også her kan den digitale kommunikation bidrage til at løfte alt lige fra indeklima til driften af ejendommen.

”I stedet for at udstikke en driftsmanual til lejemålet på indflytningsdagen kan udlejer og ejendomsejer sende lejerne digitale påmindelser om alt, lige fra at filteret i ventilationsanlægget skal skiftes, til at lejeren skal huske at lufte ud i lejemålet for at få et bedre indeklima,” siger Søren Schødt og fortsætter:

”Fordelen er, at kommunikationen kan tilrettelægges efter, hvornår der er behov for at få lejeren til at agere på en bestemt måde. Via en fælles indsats kan udlejer og lejer gå sammen om at skabe det bedst mulige klima og miljø i ejendommene, og det vil i sidste ende give en bedre lejeroplevelse.”

Ifølge Søren Schødt kan den digitale nudging foregå via både korte opslag og videoer. Det er en måde at gøre en aktiv indsats for, at lejerne er selvkørende og ikke oplever problemer med deres lejemål.

Social bæredygtighed

Hos MinEjendom har udviklingen og indgående kendskab til ejendomsbranchen resulteret i en app, hvor udlejer blandt andet kan udarbejde vedligeholdelsesplaner og videregive informationer om ejendommen til lejere, men kommunikationen er stadig primært envejs. Derimod er de langt, når det kommer til at styrke kommunikationen beboerne imellem. Med appen kan beboerne nemlig kommunikere indbyrdes og oprette begivenheder som fælles arbejdsdage, løbeklub eller den årlige generalforsamling.

”At beboerne har adgang til en fælles digital platform, støtter det sociale liv i ejendommen og samler beboerne om fælles interesser. Samtidig kan det forebygge ensomhed at kende sin nabo, og det gør det også nemmere at hjælpe hinanden. På den måde styrkes den sociale bæredygtighed i ejendommen,” siger Søren Schødt.

En udvidelse af appen er på trapperne, så lejer inden længe også kan kontakte udlejer den vej.

Et ekstra gear

Digital kommunikation vil i stigende grad blive brugt som løftestang for at skrue op for serviceniveauet i ejendomsbranchen, mener Søren Schødt. En bølge, man som virksomhed bør forholde sig til for ikke at blive overhalet.

”Andre tech-virksomheder står blandt andet bag automatiserede løsninger, hvor lejerne i god tid påmindes om, at huslejen vil blive trukket, og efterfølgende får besked om, at pengene er gået ind. Det er en måde at holde lejeren i hånden på og give serviceniveauet et ekstra gear,” siger han og er ikke i tvivl om, at ejendomsbranchen vil rykke sig markant på digitaliseringsområdet hen over de næste par år.

Det vil åbne op for uanede muligheder, men det vil også være væsentligt at holde fast i den personlige relation.

”Relationen må ikke gå tabt i den digitale bølge. Kan vi med digitalisering tage størstedelen af opgaverne, vil udlejer bedre kunne koncentrere sig om de større opgaver, der også ligger og venter – for eksempel større renoveringsopgaver og energioptimeringer,” siger Søren Schødt.