/ Nyheder / Inden du investerer i PropTech: Det skal du være opmærksom på

Inden du investerer i PropTech: Det skal du være opmærksom på

Der findes adskillige PropTech-løsninger, som ejendomsbranchen kan prøve kræfter med, og det kan være svært at overskue alle de nye muligheder. EjendomDanmark har derfor lanceret et nyt opslagsværk på hjemmesiden, der giver målrettet indsigt i hvilke fordele, gevinster og opmærksomhedspunkter, der er ved at tage forskellige løsninger i brug.

Af

Et nyt opslagsværk giver indblik i gevinster og opmærksomhedspunkter ved at tage PropTech i brug. Foto: iStock, NanoStockk

Temaerne for opslagsværket er indeklima, ressourceforbrug, ESG, kommunikation, fællesskab og lejeroplevelser. Under hver kategori kan du blive klogere på, hvad de forskellige løsningstyper kan bidrage med og hvilke fordele og gevinster, der kan være ved at tage digitale løsninger i brug. Opslagsværket gennemgår samtidig hvilke opmærksomhedspunkter, der knytter sig til de forskellige områder.

Formål for øje

Kategorierne er valgt ud fra de områder, der i dag vægter højt hos både lejer og ejer – en indsigt EjendomDanmark har fået gennem den behovsanalyse, der i efteråret 2022 blev udarbejdet i digitaliseringsprojektet ”Digitalt fokus for lejer og ejer – i et bæredygtigt perspektiv.”

Opslagsværket sætter lige som projektet fokus på, at det er vigtigt at have formålet for øje, inden man kaster sig ud i at implementere digitale løsninger. Formålet kan nemlig have stor indflydelse på, hvad det er for en løsning, der er mest hensigtsmæssig, samt hvilke andre indsatser og aktiviteter, der kan sættes i gang udover investeringen i selve løsningen.

”Inden du investerer en masse tid og ressourcer i måling af for eksempel indeklimaet, er det vigtigt at overveje, hvorfor du gør det. Vil du dokumentere og vise, at indeklimaet er godt overfor lejere eller investorer? Har du brug for data og viden ift. at forbedre indeklimaet i en ejendom? Vil du gerne nudge beboere eller andre lejere til en mere hensigtsmæssig adfærd? Det er nogle af de spørgsmål, der er værd at stille sig selv inden en større investering,” siger Mikkel Alsø, der er økonomisk chefkonsulent i EjendomDanmark og projektleder på digitaliseringsprojektet.

Kræver onboarding

En gennemgående pointe i opslagsværket er også, at det er vigtigt at få både lejere og back office med om bord for at sikre, at løsningen fungerer i praksis ude på ejendommene. Et eksempel kunne for eksempel være ønsket om at tage en ny digital lejerplatform i brug.

”Det kræver god og vedvarende onboarding af både lejere og medarbejdere, hvis en lejerplatform skal fungere i praksis og skabe værdi for både lejer og udlejer. Skal lejerplatformen for eksempel kunne håndtere lejerhenvendelser og sagsstyring kan der være behov for, at udlejer omstrukturerer team, organisering og sagsgange internt,” siger Mikkel Alsø.

Opslagsværket vil blive opdateret løbende i takt med at erfaringer med forskellige løsningstyper kommer til.

Se det her