/ Nyheder / Husleje: 2 ud af 3 butikker har fået hjælp af deres udlejer

Husleje: 2 ud af 3 butikker har fået hjælp af deres udlejer

En rundspørge hos de største ejendomsejere og ejendomsadministratorer viser, at der er lavet lokale aftaler for tusindvis af butikker med det mål at sikre detailhandel og butikker under coronakrisen.

Af

De erhvervsdrivende har også en god samarbejdspartner i deres udlejer under coronakrisen. Foto: stigalenas, istock

Mange butikker har været tvunget til at lukke for en periode – mens hverdagen for andre fortsætter som det plejer. En god samarbejdspartner for de butikker, der er trængte, har været deres udlejer.

En ny undersøgelse fra EjendomDanmark gennemført blandt nogle af landets største administratorer og ejendomsejere viser nemlig, at to ud af tre butiks- og restaurationslejemål har fået henstand på huslejen, huslejerabat eller en helt tredje løsning efter en dialog mellem udlejer og erhvervslejer.

”Henstand og rabatter skal ses i lyset af de statslige hjælpepakker, der dækker faste omkostninger for mange butikker. Hjælpen rammer dog ikke nødvendigvis helt plet for alle virksomheder, og derfor er det positivt og konstruktivt, at så mange udlejere har fundet gode, lokale løsninger med deres erhvervslejere,” siger Jannick Nytoft, adm. direktør i EjendomDanmark.

Dialog er vejen frem

Erhvervsorganisationen har opfordret erhvervslejere med økonomiske udfordringer til at tage fat i deres udlejer for at se, om der kan findes løsninger i fællesskab. Og undersøgelsen viser, at der er, hvad der er sket rundt i landet.

Således har mere end 95 % af de adspurgte udlejere været i dialog med deres butiks- og restaurationslejere – og det har i mange tilfælde så ført til en lokal løsning:

”Hvis man ønsker at hjælpe sin gode lejer gennem hele krisen, så er der også en pointe i, at man så hjælper til, når hjælpepakkerne ikke nåede frem til månedsskiftet. Men det er også klart, at udlejerne selv har nogle hårde, økonomiske forpligtelser til f.eks. den finansielle sektor og ejendomsskatter – og der er et ansvar for deres egne medarbejdere. Det ændrer dog ikke på, at vi som samfund kommer længst ved, at alle – både erhvervslejer og udlejer – søger løsninger og dialog,” siger Jannick Nytoft.

  • Undersøgelsen er er gennemført i perioden 6. april til 14. april 2020 som et spørgeskema til 42 af landets største ejendomsejere og administratorer af fast ejendom.
  • De 21 ejendomsejere og administratorer, som har svaret på denne undersøgelse, ejer eller administrerer i alt 2.571 butiks- og restaurantlejemål.
  • 1674 butiks- og restaurantlejemål har været i dialog med deres udlejer om huslejen.
  • 1067 butiks- og restaurantlejemål har fået henstand, huslejerabat eller lignende.
  • Det svarer til, at 63,7 procent af de lejemål, som har været i dialog om huslejen, rent faktisk også har fået henstand, huslejerabat eller lignende.
Could not find post with assigned ID

Kontakt