/ Nyheder / Højere afgift på drivhusgasser medfører behov for bedre rammer for grønne investeringer i ejendomme

Højere afgift på drivhusgasser medfører behov for bedre rammer for grønne investeringer i ejendomme

Et flertal i Folketinget arbejder for en højere afgift på drivhusgasser. I den forbindelse vil man kompensere erhvervslivet ved at lempe andre skatter – men der er også behov for at se nærmere på reguleringen, hvis de grønne ambitioner skal indfris, mener EjendomDanmark

Af

Foto: Jens Rosenfeldt/ EjendomDanmark

I Danmark er det en bred, politisk målsætning at være et grønt foregangsland. Derfor indgik et stort flertal af Folketingets partier i december 2020 en aftale om en skattereform, hvor man tog de første skridt i retning af en høj og ensartet afgift på drivhusgasser.

I aftalen slog man også fast, at erhvervslivet skulle kompenseres for de øgede afgifter på drivhusgasser ved f.eks. at gøre det skattemæssigt mere interessant at investere i grønne løsninger. 

Det kan være en rigtig vej at gå med en højere afgift på drivhusgasser, men det er vigtigt også at se bredere på de kompensatoriske tiltag, f.eks. ved at overveje hvordan lejereguleringen står i vejen for grønne investeringer i ejendomme, lyder det fra EjendomDanmark i et høringssvar til det første lovforslag, der skal udmønte den grønne skattereform.

Ejendomsbranchen spiller en nøglerolle i den grønne omstilling

I ejendomsbranchen er man ansvarlig for store dele af de investeringer, der skal sikre den grønne omstilling – f.eks. investeringer i energieffektivisering, affaldssortering, regnvandshåndtering m.m.

I høringssvaret slår EjendomDanmark derfor fast, at hvis en drivhusgasafgift skal have den fulde effekt, er det nødvendigt at sikre, at der ikke kun indføres en afgift, uden der skabes bedre muligheder for at bidrage med grønne investeringer. Og da store dele af de nødvendige investeringer, som ejendomsbranchen skal foretage, er reguleret tæt i den gældende lejeregulering, er det oplagt at kigge nærmere på denne.

EjendomDanmark har tidligere peget på en række måder, hvorpå man kan gøre det nemmere at investere grønt i ejendomme, og EjendomDanmark anbefaler i høringssvaret Skatteministeriet og Boligministeriet til at arbejde sammen på dette område.

Kontakt

Morten Jarlbæk Pedersen

Seniorrådgiver

Cand.scient.pol., Ph.d.

Jan Ellebye

PA-chef

Cand.scient.pol.