/ Nyheder / Hele landet skal opleve bedre byer

Hele landet skal opleve bedre byer

I alle hjørner af Danmark skal der skabes endnu mere levende bymidter. En ny politisk aftale er indgået om netop det. EjendomDanmark ser positivt på initiativer til at løfte udviklingen.

Af

Bymidterne i hele landet skal have et løft. Foto: Westersoe, iStock

Der skal være liv i byerne – også dem med færre indbyggere. Det er intentionen med en politiske aftale, som regeringen og et bredt flertal i Folketinget har indgået, og hvor der bliver afsat mere end 550 mio. kr. til at skabe levende bymidter og landdistrikter. Det skal bl.a. styrke byerne i landdistrikterne.

Med aftalen bliver det dermed muligt at forskønne torve og gågader, understøtte lokale velfærdscentre, sikre levende bymidter og give mere plads til borgerdrevne dagligvarebutikker. Ligesom der fortsat investeres i den digitale infrastruktur via Bredbåndspuljen.

Styrke sammenhængskraften

Hos EjendomDanmark glæder man sig over, at et bredt flertal har valgt at fokusere på byudvikling uden for storbyerne:

“Der er både brug for udvikling i provinsen og i storbyerne, hvis vi skal styrke sammenhængskraften på tværs af Danmark. Derfor ser vi positivt på den brede politiske aftale om udviklingen af de mindre byer og landområder,” siger PA-chef hos EjendomDanmark, Jan Ellebye, og fortsætter:

“EjendomDanmark har tidligere i år bidraget til en række af anbefalinger om udviklingen af bymidter i provinsbyerne. Den politiske aftale om midler og en forsøgsordning med frie bymidter er et godt udgangspunkt for de næste skridt, som vi fortsat gerne indgår i dialogen om.”

Aftalen bliver også godt modtaget af Landdistrikternes fællesråd:

”Jeg har stor ros til den fremlagte aftale og ambitionerne bag den. Med aftalen er der taget hånd om nogle af de forudsætninger, der kan være med til at skabe det hele liv på landet, herunder videreførelse af Bredbåndspuljen og en massiv investering i attraktive bymidter. Samlet set kan initiativerne i dén grad være med til at sætte gang i en positiv udvikling for lokalsamfund og ikke mindst for det samlingspunkt, som bymidten historisk har dannet for den lokale identitet,” siger formand Steffen Damsgaard i en pressemeddelelse.