/ Nyheder / Genbrugsmaterialer skal tælle som nul i klimaregnskaber for byggeriet

Genbrugsmaterialer skal tælle som nul i klimaregnskaber for byggeriet

I EjendomDanmark hilser vi en ny tillægsaftale velkommen, der belønner og ikke straffer dem, der bruger genbrugsmaterialer.

Af

Genbrugsmaterialer tæller nu som nul i klimaregnskaber for byggeriet. Billede: Istock/CalypsoArt.

Genbrugte vinduer og beton skal fremadrettet fast udregnes som nul procent i de klimaregnskaber, der fra årsskiftet blev et krav for nye byggerier.

Det fremgår af en tillægsaftale til den nationale strategi for bæredygtigt byggeri, der blev lanceret i 2021, som har rangeret genbrugsmaterialer på lige fod med nye materialer, som regeringen sammen med Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Enhedslisten, Radikale Venstre, Dansk Folkeparti og Alternativet netop har fremlagt.

Klogere brug af ressourcer

Tillægsaftalen er et forsøg på at belønne brugen af genbrugsmaterialer i byggeriet, der står over for en lang sej kamp for en grøn omstilling set i lyset af EU-målet om klimaneutrale ejendomme i 2050.

Social- og boligminister Pernille Rosenkrantz Theil udtaler i en pressemeddelelse:

“Regeringen har en klar ambition om, at vi skal bruge vores ressourcer klogere. Derfor er jeg også glad for, at partierne i aftalekredsen støtter op om, at vi nu belønner anvendelsen af genbrug i byggeriet. Samtidig gør vi det på en enkel og pragmatisk måde, som branchen nemt kan navigere i,” siger hun.

Belønning frem for straf

Og den nye tillægsaftale vækker glæde hos EjendomDanmark, der ikke mener, det giver mening at straffe brugen af genbrugsmaterialer i byggeriet som hidtil.  

“Det er entydigt positivt, at man får rettet op på denne fejl. Man skal naturligvis ikke straffes for i bygge- og renoveringsprojekter at anvende genbrugsmaterialer, når nu alle er enige om, at det er en del af vejen frem,” siger Morten Jarlbæk Pedersen, chefrådgiver, politik, analyse & international i EjendomDanmark. 

Han pointerer, at vi kan forvente mange ændringer af krav indenfor den grønne omstilling efterhånden som vi får mere viden og erfaring på området. 

Har hidtil talt som nye materialer

Siden 1. januar 2023 har bygningsreglementet krævet et klimaregnskab for nye byggerier, såkaldte livscyklusvurderinger (LCA), der udregner klimaaftrykket for hele byggeriets levetid, herunder materialer.

Og her har genbrugsmaterialer hidtil talt på linje med nye materialer. Men det giver ikke et retvisende billede af de klimamæssige fordele ved at vælge genbrugte materialer over nye.

Med tillægsaftalen vil CO2-udledningen for genbrugsprodukter sættes til en fast procentsats på nul procent, når der skal laves klimaregnskab.

De nye beregningsprincipper for genbrugsprodukter forventes at træde i kraft fra 1. januar 2024 efter en national høring og EU-notifikation.