/ Nyheder / Fremtidens kontor rykker tættere på

Fremtidens kontor rykker tættere på

Brugen af kontorejendomme udvikler og forandrer sig med hastige skridt. Med corona er der blevet skubbet på en udvikling, hvor flere møder foregår virtuelt og arbejdet udføres fra distancen. Der er stadig brug for det fysiske kontor, men indretningen er under transformation.

Af

Foto: AzmanJaka/iStock

Ejendomsbranchen har i de senere år sat tempoet op for at imødekomme erhvervslejeres behov for mere fleksible kontorejendomme, der kan noget mere – både indretningsmæssigt, men også digitalt. Corona har fået sat endnu mere turbo på nye måder at arbejde på, og når virussen driver over, vil virksomhederne kunne begynde at indrette fremtidens kontorarbejdsplads. Vi vender nemlig næppe helt tilbage til de gamle arbejdsmønstre.

”På den ene siden har vi lært at arbejde mere hjemme – med de fordele og ulemper, som det giver – men på den anden side, så har coronakrisen lært os, at vi ikke skal have alt for få kontorkvadratmeter pr. ansat af hensyn til spredningen af sygdommen,” siger Jannick Nytoft, adm. direktør fra EjendomDanmark.

Digitale møder – kommet for at blive

Selvom virussen forhåbentlig en dag vil være fortid, vil mange virksomheder stadig benytte sig af det virtuelle møde med kollegaen eller samarbejdspartneren, da det er tidsbesparende og fleksibelt for alle parter. Samtidig kan de nye erfaringer med hjemmearbejde være en lejlighed til, at virksomhederne nu reviderer deres behov og faciliteter, hvis mange medarbejdere også efter en genåbning ønsker at tage et par arbejdsdage ugentligt fra privaten.

”På rekordtid lærte alle at bruge Teams, Google Meet og Zoom, så der har været en utrolig omstillingsparathed på alle niveauer i organisationerne. Det har selvfølgelig været nødvendigt for at få arbejdet til at glide, men det sætter også turbo på en tendens, hvor kontoret i fremtiden skal kunne noget andet end i dag,” siger Jannick Nytoft.

I nogle virksomheder vil medarbejderne måske ikke længere have et fast skrivebord, mens der på andre arbejdspladser stadig vil være behov for et højt fremmøde, påpeger han.

”Det kan munde ud i et ønske om enten færre eller flere kvadratmeter. Virksomhederne vil nok også skulle tage et kig på størrelsen af mødelokalerne. Digitale møder kræver ikke så meget plads.”

Jannick Nytoft er dog ikke i tvivl om, at der stadig vil være behov for det fysiske kontor. Der er stadig brug for, at medarbejderne møder jævnligt ind og er en del af virksomheden.

All inclusive

Malin Meyer, CEO hos arkitektvirksomheden Danielsen Spaceplanning, har en finger på pulsen, når det gælder den moderne indretning af kontormiljøer. Hun mener, som Jannick Nytoft, at corona har skubbet på en udvikling med et øget behov for digitale møder og mulighed for at arbejde fra distancen.

Derudover er der også en udvikling i gang, hvor lejerne har stigende forventninger til, hvad en kontorejendom skal kunne – både indretningsmæssigt, men også de rammer der omgiver den enkelte virksomhed, påpeger hun.

”Tidligere var det nok at give medarbejdere en kontorplads i et lejemål. Nu er der højere forventning om, at erhvervslejemålet er ’all inclusive’. Virksomhederne vil gerne have ekstra services. Det kan være lige fra caféer og restauranter i stueetagen til mulighed for sociale fællesskaber med virksomheder, der minder om én selv. Også adgang til teknologiske services som software og apps spiller en større og større rolle.”

Optimerede rammer

Et område, Danielsen Spaceplanning bruger stadig mere tid på, er at finde frem til løsninger på, hvordan man via teknologi og data kan indrette kontorejendomme bedst mulig og optimere de rammer, medarbejderne arbejder i. Malin Meyer sammenligner fremtidens kontorejendom med en telefon, hvor lejeren tilvælger de apps og services, der er brug for.

“Ejendomsejere kommer i fremtiden til at tilbyde skræddersyede teknologiske løsninger, som flytter eller optimerer de virksomheder, der lejer kontorlokaler.”

En tech-løsning, der kan optimere medarbejdernes arbejdsdag, kunne for eksempel være en app, der viser, hvor mange kollegaer, der er mødt på job.

”Er der mange på kontoret, og har man en opgave, der kræver særligt arbejdsro, er det måske den dag, man vælger at tage en hjemmearbejdsdag,” siger Malin Meyer og uddyber:

”Grundlæggende skal vi bruge digitaliseringen til at give brugerne større kontrol over deres arbejdsliv. Det giver ganske enkelt større arbejdsglæde, hvis du selv kan styre indeklimaet eller kan se, hvornår der er mest kø ved buffeten i kantinen

Lær af lejernes adfærd

Ud over teknologiske ydelser målrettet lejerne, vil indsamling af data om kontorejendommene og lejernes adfærd også få en stadig større betydning.

”Der ligger ubeskrivelige mængder af data i ejendommene. Tager ejendomsejeren de videnskabelige briller på, kan data bruges til at udvikle både forretningsmodel, service og produkt,” siger Malin Meyer.

Data kan blandt andet give indsigt i, om der er nogle rum, som ikke bliver brugt særlig ofte, mens andre områder i ejendommen er mere efterspurgte. Data kan også sørge for, at der er styr på klimaet i ejendommen. Både klima og indretning kan løbende justeres til en mere optimal løsning ud fra lejernes adfærd.

”Der ligger en del arbejde og læring i, hvordan man som ejendomsejer kan anvende data til at analysere adfærdsmønstre og derigennem give en øget service til lejerne. Indsamling af data vil også kunne bruges til at optimere og effektivisere ejendomsdriften og aflaste de ’blå mænd,’ der står for ejendomsservicen,” siger Malin Meyer.

Færre faste pladser

Der sker også en udvikling af selve kontormiljøet. Hvor tendensen de sidste mange år er gået fra mindre, aflukkede kontorer til åbne kontorlandskaber, sker der nu endnu et skift. Der skal være rum til at veksle mellem forskellige måder at arbejde på i løbet af dagen, siger Malin Meyer.

”Indretningen skal støtte op om arbejdsdagen på kontoret. Der vil være perioder, hvor medarbejderne har behov for at arbejde koncentreret uden forstyrrelser, og der vil være tidspunkter, hvor der er brug for at brainstorme med kollegaerne eller præsentere resultater.”

Hvor åbne kontormiljøer kan være støjende og stressende, kan mindre aflukkede kontorer være en udfordring for samarbejdet. I stedet bør der i indretningen indtænkes områder, hvor medarbejderen har mulighed for at fordybe sig, kreative miljøer der kan støtte op om idéudveksling, og loungesofaer hvor man kan tage det mere uformelle møde med kollegaen, mener Malin Meyer.

”Tidligere havde det en høj signalværdi at sidde på sin faste plads på kontoret og vise, at man ’var på’. Nu vægter det højere, at der er mulighed for at skifte arbejdsmiljø frem for at sidde helt perfekt.”

Noget, der også vægter højt i den moderne indretning, er at skabe rum til det sociale liv på arbejdspladsen.

”Der skal være balance mellem arbejds- og privatliv, men der skal også være plads til livet på kontoret. Det skal være et rart sted, hvor man kan holde en pause fra hamsterhjulet og hygge sig med sine kollegaer. Det sociale aspekt vil nok blive vægtet højt hos mange virksomheder, når vi forhåbentlig kan vende tilbage til kontorerne i løbet af 2021,” siger Malin Meyer.