/ Nyheder / Forsamlingsforbud

Forsamlingsforbud

På fredagens pressemøde blev forsamlingsforbuddet ændret til at gælde, hvor flere end 10 personer er til stede på samme tid. Det har fået mange til at overveje om forsamlingsforbuddet også gælder for afholdelse af generalforsamlinger.

Af

Foto: EjendomDanmark

Fra 26. oktober 2020 til og med 22. november 2020 er der forbud mod arrangementer og forsamlinger med flere end 10 personer.

Forsamlingsforbuddet gælder både indendørs og udendørs, og omfatter både offentlige og private arrangementer, begivenheder m.v.

Der er dog en undtagelse for så vidt angår arrangementer, hvor deltagerne i al væsentlighed sidder ned på faste pladser med retning mod en scene eller lignende, som godt må afholdes med op til 500 personer.

Generalforsamlinger

Konferencer, generalforsamlinger og lignende er som udgangspunkt omfattet af forbuddet mod at afholde eller deltage i arrangementer, hvor flere end 10 personer er til stede på samme sted samtidig. Hvis deltagerne i al væsentlighed sidder ned på faste pladser med retning mod f.eks. en scene eller et podium, kan der dog være op til 500 personer til stede samtidig.

Det vil være en konkret vurdering, om kriteriet ”i al væsentlighed” kan siges at være opfyldt. Det er i den vurdering det helt klare udgangspunkt, at langt hovedparten af de tilstedeværende skal sidde ned under hele arrangementet bortset fra, når man fx skal på toilettet, når man ankommer til eller går fra sin faste plads, og når man helt kortvarigt henter forplejning i en bar, på et bord eller lignende.

Det er således tilladt kortvarigt at forlade sit sæde for at hente kaffe, kage, mad eller drikke ved et bord og så tage det med til sin plads, hvor det kan indtages. Det vil også være muligt for personale på stedet at bringe forplejning ned til deltagernes pladser.

Kravet om en ”fast plads” gælder for arrangementet som sådan og indebærer, at deltagerne ikke kan forlade deres pladser for at gå ind i et tilstødende lokale (fx en restaurant) og spise frokost dér, uanset de i al væsentlighed sidder på (nye) faste pladser med retning mod en scene eller lignende.

Afstandskrav m.v.

Husk at kravene til gulvareal, indretning, information og mulighed for god hygiejne skal være opfyldt. 

Gårde

Vær opmærksom på, at forsamlingsforbuddet gælder i gårde og lignende, som beboere fra et større antal boliger råder over. Det er således ikke muligt at afholde generalforsamlinger i foreningens gård, såfremt der er flere end 10 personer til stede i gården. Med mindre alle har faste pladser og kigger mod en scene. 

Det vil ikke i sig selv være nok til, at forsamlingsforbuddet ikke gælder, at et arrangement er opdelt i sektioner ved brug af fx hegn. En forsamling med flere end 10 personer til stede samtidig vil således eksempelvis ikke være et lovligt arrangement alene af den grund, at forsamlingen er opdelt i mindre områder med et hegn med 10 eller færre personer i hvert område. I ovenstående tilfælde befinder personerne, der deltager i arrangementet, sig stadig samme sted.

Varighed

Ifølge regeringens udmelding gælder dette foreløbigt fra den 26. oktober 2020 til og med 22. november 2020.

Lokalerne

Skal være indrettet på en måde, så deltagerne kan holde behørig afstand – også ved ankomst og afgang.

1 meter

Er afstandskravet mellem stolene i et lokale

Håndsprit

Skal være tilgængeligt for deltagere på generalforsamling

Vejledning

Er du opmærksom på vores vejledninger om foreninger?

Læs mere om administration af ejerforeninger

Regeringens udmelding

Det er forbudt at afholde eller deltage i arrangementer, begivenheder, aktiviteter eller lignende, hvor der er flere end 10 personer til stede på samme sted samtidig. Forbuddet gælder både indendørs og udendørs og omfatter både offentlige og private arrangementer, begivenheder m.v.

Der er dog fastsat flere undtagelser til forbuddet:

Forbuddet mod at forsamles flere end 10 personer på samme sted samtidig gælder fx ikke i private boliger og haver i tilknytning hertil, hvor der i stedet må forsamles op til 500 personer samtidig. Undtagelsen gælder dog ikke i gårde o.l., som beboere fra et større antal boliger råder over.

Selvom der således gælder en undtagelse fra forsamlingsforbuddet for arrangementer mv. i private boliger og haver i tilknytning hertil, opfordrer politiet dog kraftigt til, at arrangementer, fester og fejringer i private hjem ikke afholdes med andre end den nærmeste, snævre omgangskreds, at selskabet under alle omstændigheder slutter senest kl. 22.00, og at de generelle anbefalinger fra sundhedsmyndighederne om hygiejne, om at holde behørig afstand og om hensigtsmæssig adfærd samt Sundhedsstyrelsens gode råd om ’Private arrangementer, fester og fejringer i en tid med COVID-19’ i øvrigt følges.

Forbuddet mod at forsamles flere end 10 personer på samme sted samtidig gælder fx heller ikke lokaler, lokaliteter og arrangementer, begivenheder, aktiviteter e.l., hvor kunder, besøgende eller deltagere i al væsentlighed sidder ned på faste pladser med retning mod en scene, biograflærred, bane eller lignende. Også her gælder der et maksimum på 500 personer til stede samtidig.

Forbuddet gælder heller ikke for indendørs begravelser og bisættelser eller den del af en begravelse eller bisættelse, der foregår indendørs. Der gælder dog også her et maksimum på 500 personer til stede samtidig. Forbuddet gælder heller ikke for udendørs begravelser og bisættelser, eller den del af en begravelse eller bisættelse, som finder sted udendørs. Her gælder der et maksimum på 50 personer til stede på samme sted samtidig.

Endvidere omfatter forsamlingsforbuddet på 10 personer ikke aktiviteter på det sociale område for socialt udsatte børn og unge op til 18 år med eller uden deres familier arrangeret af offentlige myndigheder, organisationer, foreninger, virksomheder og kulturinstitutioner. For sådanne aktiviteter gælder der dog et maksimum på 50 personer, herunder personer hvis ophold og færden er et naturligt eller nødvendigt led i afholdelsen af aktiviteterne. (afventer udarbejdelse af bekendtgørelse)

Derudover gælder forsamlingsforbuddet ikke for idræts- og foreningsaktiviteter uden overnatning for børn og unge op til 21 år inklusiv eventuelt ansvarlige personer over 21 år, hvis dette vurderes nødvendigt for forsvarlig afholdelse af aktiviteten. For sådanne aktiviteter gælder der dog et maksimum på 50 personer. (afventer udarbejdelse af bekendtgørelse)

Ifølge regeringens udmelding gælder dette foreløbigt fra den 26. oktober 2020 til og med 22. november 2020.

 

Seneste nyheder