/ Nyheder / Forlængelse af fristen for aflæggelse af forbrugsregnskab er vedtaget

Forlængelse af fristen for aflæggelse af forbrugsregnskab er vedtaget

Der er vedtaget en bekendtgørelse om midlertidig forlængelse af fristen for aflæggelse af forbrugsregnskaber.

Af

Der er nyt om aflæggelse af forbrugsregnskaber. Foto: peder77, iStock

Regeringen har d. 29. marts 2021 vedtaget bekendtgørelse om midlertidig forlængelse af fristen for aflæggelse af forbrugsregnskaber for boliglejemål, og d. 6. april 2021 for erhvervslejemål med virkning fra d. 10. februar 2021.

Det betyder at forbrugsregnskaber, som skulle have været fremsendt til lejerne i perioden 10. februar 2021 til 9. oktober 2021, nu blot skal være lejerne i hænde senest d. 10. oktober 2021.

Fristen gælder dog alene i de tilfælde, hvor aflæggelse af forbrugsregnskab forudsætter fysisk måleraflæsning i lejemålet. Det betyder at fristen for forlængelse ikke gælder for lejemål, hvor fjernaflæsning kan ske.

Endvidere skal beboermøder, der skulle være afholdt i perioden mellem d. 10. februar 2021 og d. 30. september 2021 for at opretholde beboerrepræsentationen, først være afholdt senest d. 1. oktober 2021.