/ Nyheder / Flere seniorer skaber behov for langsigtede løsninger

Flere seniorer skaber behov for langsigtede løsninger

Der er brug for flere kollegaer til ejendomsbranchens medarbejdere. De kommende ti år er der brug for knap 9000 nye medarbejdere. Det er ikke mindst relateret til, at en andel af ejendomsbranchens medarbejdere har rundet de 60 år end i resten af samfundet.

Af

Der er en større andel over 60 år i ejendomsbranchen end i arbejdsstyrken generelt. Foto: Portra, iStock

I de kommende år vil mange danskere ramme pensionsalderen. Det gælder ikke mindst i ejendomsbranchen, hvor medarbejdere over 60 år udgør en større andel af branchens folk end i den generelle arbejdsstyrke.

”I virkeligheden fortæller det to ting. For det første, at vi er en branche som lykkes med at fastholde vores kompetente medarbejdere og sikre et godt arbejdsliv helt frem til pensionsalderen. Det skal vi være stolte af,” siger EjendomDanmarks formand, Henrik Dahl Jeppesen.

”Men det fortæller os selvfølgelig også, at vi vil blive ramt af manglen på arbejdskraft før andre brancher, når vores medarbejdere på et tidspunkt trækker sig tilbage. Arbejdet med at rekruttere til branchen har været i gang længe, men når der nu generelt opstår en mangel på arbejdskraft i samfundet, så skal der sættes endnu mere kraft bag – også fra politisk side.”

En analyse fra EjendomDanmark viser, at medarbejdere på mindst 60 år udgør minimum 20 procent af medarbejderne i ejendomsbranchen mod 11,5 procent af de samlede beskæftigede. Ligesom medarbejdere over 65 år udgør over 10 procent i ejendomsbranchen og fire procent på arbejdsmarkedet generelt.

8.800 ekstra par hænder

Med en større andel ældre skal der både på samfunds- og brancheniveau tænkes i nye baner for at sikre arbejdskraft nok. Beregninger viser, at ejendomsbranchen de kommende ti år skal bruge 8.800 ekstra medarbejdere.

Samtidig er der i ejendomsbranchen brug for særlige kompetencer og kendskab til danske forhold, der ikke kan løses alene ved hjælp af fx øget tiltrækning af udenlandsk arbejdskraft:

”Ejendomsbranchen handler om mennesker – ikke bygninger. Der er flere end 130.000 medarbejdere knyttet til vores branche, og en stor andel af dem skal have et grundigt kendskab til de unikke danske forhold. Derfor skal der tænkes mere over, hvordan vi kan løse udfordringen med manglen på arbejdskraft,” siger Henrik Dahl Jeppesen.

Ejendomsbranchen får brug 8.800 nye medarbejdere i 2030

Ejendomsbranchens særlige udfordringer med rekruttering