/ Nyheder / Fleksibilitet, familieånd og rummelighed

Fleksibilitet, familieånd og rummelighed

Wihlborgs er de seneste år gået fra 18 til 108 ansatte. Fleksibilitet er en afgørende brik i ejendomsselskabets rekrutteringsstrategi. Medarbejderne har stor indflydelse på at forme deres karrierevej, og der tages hensyn til individuelle arbejdstider. Samtidig bidrager sociale aktiviteter til at skabe et sammenhold blandt medarbejderne, der betragter hinanden som én stor familie.

Af

Foto: Jens Rosenfeldt.

HR-afdelingen hos Wihlborgs har haft særligt travlt de senere år med at rekruttere nye medarbejdere til ejendomsselskabet. Fra at være et mindre dansk datterselskab til det svenske ejendomsselskab Wihlborgs Fastigheter AB med 18 ansatte er virksomheden i dag vokset til 108 medarbejdere. Den rivende udvikling skyldes blandt andet en stigende ejendomsportefølje i Danmark, der i dag tæller 58 erhvervsejendomme. En af ejendommene er Wihlborgs’ nye hovedsæde i Skovlunde, som de flyttede ind i i begyndelsen af 2019 for at få plads til de mange nye ansatte.

Annette Grandahl er HR-chef og har ansvaret for rekrutteringen. Et af de mest vigtige parametre, virksomheden slår på, er et attraktivt arbejdsmiljø, fortæller hun.

”Kulturen hos os beskrives til tider med ordet familieånd, og en af vores nøgleværdier er fællesskab. Stemningen i virksomheden er familiær, og de ansatte udviser omtanke og varme i hverdagen over for hinanden.”

Medarbejdere er ambassadører

Noget tyder på, at dette budskab understøttes af medarbejderne i virksomheden, som gerne anbefaler arbejdspladsen til deres netværk.

”Vores medarbejdere er de bedste ambassadører. Mange af dem, vi rekrutterer, har hørt om os gennem vores ansatte. Fordi vi er blevet større og lidt mere synlige, begynder vi også at få et stigende antal uopfordrede ansøgninger,” siger Annette Grandahl, der dog også benytter sig af de gængse jobportaler, når en stilling skal slås op.

En del af virksomheden rekrutteringsstrategi er samtidig at ansætte lærlinge, trainees og unge timelønnede medarbejdere, som kan få lov til at snuse til virksomheden. Måske får de øjnene op for de udviklingsmuligheder, ejendomsbranchen og Wihlborgs har at tilbyde.

”Det er vigtigt for os, at de unge timelønnede ikke gror fast. Vi ansætter dem typisk for et år ad gangen. Nogle af dem vender tilbage til os efter endt uddannelse,” siger Annette Grandahl.

Ungt blod

At få ungt blod ind i virksomheden er vigtigt for virksomheden. Derfor bruger de også uddannelsesinstitutionerne som talerør for rekruttering og synliggørelse på de årlige karrieredage. Ejendomsselskabet har da også allerede en del finansøkonomer ansat, som enten er i gang med deres videreuddannelse til ejendomsadministrator eller allerede er i mål med den.

”De unge har store ambitioner, de vil gerne noget på både virksomhedens og egne vegne. Det drive synes vi er vigtigt at få ind i vores virksomhed,” siger Annette Grandahl.

Hun er meget bevidst om, at det kræver en løbende indsats at fastholde særligt de yngre medarbejdere. Der er derfor mange muligheder for selv at påvirke sit job og byde ind på, i hvilken retning man ønsker at bevæge sig.

”Når de unge nu så godt kan lide at zappe rundt, så lad dem gøre det inden for vores fire vægge,” siger Annette Grandahl.

Også fleksibilitet spiller en efterhånden afgørende rolle for medarbejderne. Derfor er de i Wihlborgs villige til at se på, hvor deres ansatte er i livet, og hvilke behov de måtte have. Medarbejderstaben spænder bredt fra 17 til 77 år.

”I mange af vores job har vi mulighed for at indgå aftale om fleksibilitet. Enten i form af nedsat tid, flekstid eller fridage et par gange om måneden. Rum til mere er vores slogan. Vi vil gerne give plads til, at den enkelte medarbejder kan få livet til at hænge sammen,” siger hun.

Medarbejdergoder er for alle

Det sociale sammenhold spiller også en stor rolle for den daglige trivsel i ejendomsselskabet. De sociale bånd bliver styrket, når virksomheden inviterer til forskellige typer holdsport som firmafodbold, KMD-triatlon og gokart i løbet af året. Samtidig er der rig mulighed for at slå en sludder af med kollegerne, når ejendomsselskabets succeser bliver markeret løbende.

”En af årets store sejre var, da vi i februar kunne åbne dørene til vores nye 11.000 m2 store kontorhus, som vi deler med en række andre virksomheder. Her inviterede vi til housewarming og indvielse af de nye lokaler,” siger Annette Grandahl og fortsætter: 

”Vi inviterer både vores timelønnede og fastansatte til alle vores arrangementer. De goder, vi har, skal være for alle. Vores medarbejdere skal ikke føle, at de er et nummer i rækken, men at de rent faktisk betyder noget.”

Korte beslutningsveje og stor indflydelse

Det ser ud til, at Wihlborgs’ forskellige indsatser for medarbejdertrivsel bærer frugt. I oktober måned indtog ejendomsselskabet en 33.-plads på listen over Danmarks 93 bedste arbejdspladser, som deltog i den landsdækkende medarbejderundersøgelse ”Great Place to Work” i kategorien 50-499 ansatte. Det er første gang, at det danske datterselskab deltager som en selvstændig virksomhed i undersøgelsen.

”Jeg er rigtig stolt over, at vi kommer på listen i første hug. Resultatet afspejler i høj grad vores kontinuerlige arbejde med at være den bedst mulige arbejdsplads for vores medarbejdere,” siger Annette Grandahl.

I undersøgelsen scorer virksomheden blandt andet højt på, at medarbejderne er stolte over at fortælle andre om, hvor de arbejder, og at medarbejderne viser omsorg for hinanden. Det er ifølge HR-chefen vigtige parametre i forhold til at kunne fastholde sin medarbejderstab.

”Har du tillid til din ledelse, er stolt af det arbejde, du udfører, og har du en fællesskabsfølelse i forhold til dine kolleger, så føler du, at det er en god arbejdsplads. Det ligger helt i tråd med vores kultur, som i øvrigt er præget af, at vi har en enkel og flad organisationsstruktur, der gør beslutningsvejene korte og indflydelsen stor.”