/ Nyheder / Fire faktorer driver Københavns bæredygtige udvikling og investering

Fire faktorer driver Københavns bæredygtige udvikling og investering

Investeringsaktiviteten i København ser ud til at tiltage i løbet af 2023 og 2024. Væksten vil i høj grad være drevet af den bæredygtige udvikling, der præger byen. Det skriver Nordicals, der arbejder med formidling, investering og udvikling af erhvervsejendomme, i en artikel.

Af

København er på mange måde forud for udviklingen inden for bæredygtighed og grøn omstilling, hvilket er med til at øge interessen for grønne initiativer og investeringer i byen.

Dog er der mange bæredygtige aspekter, der ikke direkte omhandler grøn omstilling, der bidrager til det københavnske ejendomsmarked.

Nordicals har i en artikel identificeret fire faktorer, der særligt præger ejendomsmarkedets bæredygtige udvikling.

Livskvalitet

København er en af verdens mest levevenlige storbyer, hvilket tiltrækker og bidrager til at fastholde ressourcestærke borgere. Den positive demografiske udvikling og høje livskvalitet har stor betydning for investorers interesse i hovedstaden, ligesom at holistisk byplanlægning med rekreative byrum, et veludviklet sundheds- og uddannelsessystem og en stærk infrastruktur med et netværk af offentlige transportmuligheder spiller en rolle.

Cyklisme

62% af københavnerne cykler dagligt til arbejde eller uddannelse, hvilket centraliserer cyklens betydning for infrastrukturen, og dermed også påvirker ejendomsinvesteringer. Cyklens rolle i byen har medvirket til at øge efterspørgslen på boliger i byens centrum, samtidig med at boliger i bydele med en god cykelinfrastruktur har en højere værdi end dem uden.

ESG

ESG omhandler virksomheders miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige aspekter, og fra 2024 vil større virksomheder blive omfattet af et bæredygtigt lovkrav i form af ESG-rapportering. ESG vil blive styrket de kommende år, hvorfor investorer vil prioritere dette endnu højere i deres ejendomsinvesteringer.

EU’s taksonomiordning

EU’s taksonomiordning opstiller fælles krav og kriterier for bæredygtige investeringer. Dette giver investorer mulighed for at få mere præcise og ensartede forståelser for bæredygtige ejendomme, og dermed også nemmere at kunne identificere bæredygtige investeringsmuligheder. Efterspørgslen på ejendomme, som lever op til de nye taksonomier, forventes derfor at stige i de kommende år.

Læs Nordicals’ artikel her.