/ Nyheder / Fart på renovering af bygninger er nødvendige, hvis klimamål skal nås

Fart på renovering af bygninger er nødvendige, hvis klimamål skal nås

Klimarådet har i dag offentliggjort rapport om kendte og nye veje til at opnå 2030-målet om 70 procents reduktion af det danske CO2-udslip. Klimarådet peger på, at energirenoveringer af eksisterende bygninger er et billigt og nødvendigt tiltag, hvis målet skal nås. I ejendomsbranchen er man allerede godt i gang med klimaforbedringer – men rammerne for de grønne investeringer skal være bedre, lyder det fra EjendomDanmark.

Af

Det er vigtigt at ejendomsbranchen er med, hvis klimamålet om en 70 procents reduktion af det danske CO2-udslip skal nås inden 2030.

”Fagkundskaben peger entydig på, at energirenoveringer er én af de billigste veje til at nå 2030-målet. Derfor er vi nødt til at kigge på, hvordan der kan skabes bedre rammer med de rigtige incitamenter for netop den slags grønne investeringer i eksisterende ejendomme,” siger adm. direktør i EjendomDanmark Jannick Nytoft.

I Klimarådets rapport slås det desuden fast, at bl.a. fjernvarme og elektrificering betyder, at klimaaftrykket fra bygningers energiforbrug formindskes. Men det slås samtidig fast, at investeringer i bl.a. energirenovering gør regningen for de grønne ambitioner markant mindre. Samtidig siger Klimarådet, at der er behov for klimainvesteringer, uanset om strømmen og varmen er grøn eller ej.

”Hvis vi skal udnytte det fulde potentiale af bl.a. elektrificering, skal der foretages massive tilpasninger af eksisterende ejendomme. Hvis strømmen fx skal bruges, når den både er billigst og grønnest, skal der intelligent styring til i vores bygninger,” siger Jannick Nytoft.

EjendomDanmark offentliggør i april et katalog forslag, der skal lette vejen for klimatiltag i ejendomsbranchen. Danske bygninger står i dag for ca. 40 procent af det danske energiforbrug.

”Ejendomsbranchen er parat til at tage ansvar sammen med staten og brugerne af ejendomme og bygninger. Vi håber med vores katalog at kunne gøre diskussionen mere konkret. Det er der nemlig behov for, hvis målene skal nås,” slutter Jannick Nytoft.

Du finder Klimarådets rapport her.

Kontakt