/ Nyheder / Fælles overdragelsesaftale forhindrer faldgruber

Fælles overdragelsesaftale forhindrer faldgruber

Der var fuldt hus, da EjendomDanmark i november 2018 bød velkommen til et gå hjem-møde om de forskellige faldgruber, administratorer kan opleve i forbindelse med salg af andelsboliger, samt hvordan de skal forholde sig til dem.

Af

Foto: Unsplash, JESHOOTS.COM

Der var fuldt hus, da EjendomDanmark i november bød velkommen til et gå hjem-møde om de forskellige faldgruber, administratorer kan opleve i forbindelse med salg af andelsboliger, samt hvordan de skal forholde sig til dem. Sammen med EjendomDanmarks juridiske konsulent, Mette Haagensen, tog Timmy Lund, administrationschef og advokat ved Vest Administration, de fremmødte gennem emner som overpriser, autorisationsmangler og udbetaling af tilbageholdte beløb.

”Der er kommet en ny fælles overdragelsesaftale for andelsboliger, som EjendomDanmark, Dansk Ejendomsmæglerforening, ABF, Foreningen af Advokater med Ejendomsadministration og Danske BOLIGadvokater har været inde og bruge en masse tid på at lave. Hvor mange her har implementeret den?”, lyder det fra Timmy Lund.

Kun én fra den store forsamling rækker hånden op, hvilket er med til at bekræfte Timmy Lunds pointe. At overdragelsesaftalen, der har været tilgængelig siden 1. januar 2017, er gået i glemmebogen blandt landets administratorer og andelsboligforeninger.

Aftalen hjælper med tilbageholdte beløb

Timmy Lund og Vest Administration har selv implementeret overdragelsesaftalen, og det har vist sig, at den løser en række problemstillinger, der før voldte en smule besvær i forbindelse med salg af andelsboliger.

”Der, hvor aftalen virkeligt begynder at give noget værdi, er, når vi tilbageholder et beløb. Her står de forskellige vilkår direkte i aftalen”, fortæller Timmy Lund til forsamlingen og henviser til et uddrag fra overdragelsesaftalen, der beskriver en række vilkår for tilbageholdelse af beløb.

Timmy Lund fremhæver, at der ikke er en ensartet praksis, når det kommer til tilbageholdelse, og derfor bliver det gjort på mange forskellige måder rundt omkring i de forskellige administrationer. Det bliver han også bekræftet i, da han spørger salen, hvordan de selv håndterer de tilbageholdte beløb, samt hvorfor de gør, som de gør. Det byder på mange forklaringer fra salen. Men overdragelsesaftalen skaber altså en fast praksis, samt en hjemmel for at benytte sig af den praksis.

I aftalens punkt om tilbageholdelse af beløb står der blandt andet: ”Endvidere kan beløbet afregnes til sælger senest seks måneder efter overtagelsesdagen, såfremt køber ikke har retsforfulgt sit krav”.

”Det gode ved, at der er sat en tidsbegrænset frist ind, er, at så kan sælger og køber stå og slås nok så meget om, hvem der skal betale for en smadret dør eller andre mangler, men beløbet må altså kun stå der i eksempelvis seks måneder. På den måde står der ikke et stort beløb og blinker hos jer i længere tid end den tidsbegrænsning, der er opgjort i aftalen”, siger Timmy Lund og tilføjer:

”Og så bliver I heller ikke plaget af en revisor hvert år i forbindelse med regnskabet, der spørger, hvorfor beløbet stadig står der”.

Aftalen sætter rammer for pant og udlæg

I overdragelsesaftalens punkt 10 er der taget højde for, hvis der er mere pant og udlæg, end der kan dækkes.

Er der mere pant og udlæg, end der kan dækkes af købesummen, så er der altså en betingelse i overdragelsesaftalen. Her skriver man et givent tidspunkt ind, hvor der skal foreligge samtykke fra samtlige kreditorer om, at de accepterer en handel, så det hele kan gå op. Har man ikke fået de samtykker, bortfalder handlen. Og så skal man ikke bagefter vurdere, hvor lang tid der skal gå med at forhandle med kreditorer,” siger Mette Haagensen, juridisk konsulent i EjendomDanmark

Hun uddyber, at har man ikke et punkt med i en overdragelsesaftale, som det, vi ser i punkt 10 i standard-aftalen fra EjendomDanmark, risikerer man et misligholdelseskrav.

”For administratoren er det rart at have en betingelse i aftalen, der medfører, at aftalen falder bort, hvis man ikke opnår de fornødne aftaler med kreditorerne. For så har administratoren ikke et erstatningskrav, man skal være bekymret for”, lyder det fra Mette Haagensen.

Hun påpeger desuden, at det generelt giver god mening, hvis alle benytter sig af den fælles overdragelsesaftale. Det giver en større genkendelighed og en generelt strømlining, der i sidste ende vil øge forbrugervenligheden. Det er Timmy Lund enig i og uddyber, at specielt for folk, der sælger en andelsbolig i den ene forening for samtidig at købe en anden andelsbolig i en anden forening, giver det mening, at aftalerne er ens. Overdragelsesaftalerne er ikke ens på nuværende tidspunkt, men vi håber, at flere vil bakke op om det gode arbejde, der er lavet ved udarbejdelsen af Brancheforeningens fælles overdragelsesaftale.