/ Nyheder / Erfa-gruppemøde om ESG

Erfa-gruppemøde om ESG

ESG, undervisningsforløb, certificering og mere bæredygtig ejendomsdrift blev diskuteret i erfa-gruppen.

Af

Torsdag den 14. september var erfa-gruppen for ejendomsinvestorer- og administratorer m.v. i Aarhus samlet til møde ved Dansk Administrationscenter.

Særlig ESG var i fokus på dagsordenen.

ESG-mål og læringsforløb

Mette Qvist, underdirektør i EjendomDanmark, indledte mødet med et oplæg om ESG. Hun redegjorde for de elementer, der falder under ESG-begrebet. Desuden fortalte hun om de mål, som branchen skal opnå.

Afslutningsvis fortalte hun deltagerne om bæredygtighedsprojektet, som EjendomDanmark og Rambøll i samarbejde har udviklet. Her skal en række virksomheder tages gennem et læringsforløb om bæredygtighed.

Grøn omstilling i praksis

Når viden om mere bæredygtig ejendomsdrift skal omstilles til praksis for ejendomsinvestorer, handler det særligt om at udvælge sig nogle konkrete initiativer at fokusere på. Det fortalte Thomas Mondrup, Sustainability Director i Arkitema, i et oplæg. Han fortalte desuden gruppen om certificeringsordningen for ESG.

Under oplægget blev der også fremlagt konkrete eksempler fra praksis, hvor Arkitema har været involveret i bæredygtighedsprojekter.

Et juridisk indspark

Som afslutning på mødet gennemgik advokat Jens Jacob Halling, Sønderby Legal, en ny dom om sammenligningslejemål i tvister om lejefastsættelsen for lejemål i småhuse.

I dommen blev lejers advokats sammenligningslejemål ikke blev tillagt vægt, da det blandt andet ikke var dokumenteret, at der var varslet omkostningsbestemt lejeforhøjelse i sammenligningslejemålene.