/ Nyheder / Ny uven­tet skat­te­reg­ning er ikke vac­ci­nen, er­hvervs­li­vet har brug for ef­ter cor­o­na

Ny uven­tet skat­te­reg­ning er ikke vac­ci­nen, er­hvervs­li­vet har brug for ef­ter cor­o­na

Skatteregningen til butikker og restauranter rammer, når de erhvervsdrivende i en lang række kommuner allerede næste år skal betale den såkaldte dækningsafgift ud fra de nye vurderinger.

Af

Skatteregningen til butikker og restauranter rammer, når de erhvervsdrivende i en lang række kommuner allerede næste år skal betale den såkaldte dækningsafgift ud fra de nye vurderinger. Foto: iStock / uhyd

Af Jannick Nytoft, adm. direktør, EjendomDanmark

Sommeren og genåbningen står for døren. Og det er tiltrængt efter måneder i coronaens mørke – et mørke, der har ramt rigtig mange butikker og ikke mindst restauranter hårdt økonomisk. Men lyset kan hurtigt slukkes igen, hvis man midt i det hele rammes af en ekstra og uventet skatteregning.

Vi står foran indførelsen af et nyt system til vurdering af erhvervsejendomme – et system, der ellers har ligget i dvale siden 2012. Skatteregningen til butikker og restauranter rammer, når de erhvervsdrivende i en lang række kommuner allerede næste år skal betale den såkaldte dækningsafgift ud fra de nye vurderinger. Altså gammel skat, men på et nyt og ukendt grundlag. Det skaber en stor usikkerhed, som ingen kan være tjent med.

Dækningsafgiften er en ejendomsskat for virksomheder, der årligt bidrager med 2,2 mia. kr. – heraf knap 1 mia. kr. i Københavns Kommune. I modsætning til de øvrige ejendomsskatter, der først træder i kraft fra 2024, er der for dækningsafgiftens vedkommende hverken lavet overgangsordninger eller skabt beskyttelse mod voldsomme stigninger, når det nye system træder i kraft. Det betyder, at den enkelte erhvervsdrivende ikke er beskyttet mod de store ændringer, der uvægerligt kommer med et helt nyt vurderingssystem. Man har simpelthen glemt – eller måske med vilje overset? – dette hul, der altså kan udløse en betragtelig og ekstra skatteregning til erhvervslivet.

En pludselige skattestigning og usikkerhed for butikker, restauranter og andre erhverv er den helt forkerte vaccine i en tid, hvor vi forsøger at kæmpe os på fode igen efter coronaen. Jo, den samlede økonomi skal nok klare sig, men nogle af de brancher, der har været hårdest ramt af corona, er de samme brancher, der bliver hårdest ramt af den pludseligt stigende dækningsafgift, f.eks. restauranterne i de større byer.

Den stigende skat kalder på politisk handling, men ikke kun på Christiansborg. Kommunerne kan også hjælpe med at gøre livet lettere for borgerne og virksomhederne. Det er nemlig kommunerne, der kan skrue ned for satserne på dækningsafgiften – eller gøre som nogle kommuner og helt fjerne den. Det vil give især de små virksomheder det åndehul, som kan sikre dem et godt afsæt til den lange vej ud af corona og nedlukning – tilbage til vækst og liv.

Debatindlægget er første gang bragt i Børsen d. 14. juni 2021.