/ Nyheder / Ekspropriation: Ny juridisk afdækning sår tvivl om huslejeloft

Ekspropriation: Ny juridisk afdækning sår tvivl om huslejeloft

Torsdag kan politikerne vedtage et huslejeloft. En ny juridisk afdækning afslører dog, at der er en stor sandsynlighed for, at det vil være ekspropriation. Det må og skal føre til grundig refleksion på Christiansborg, mener EjendomDanmark.

Af

En juridisk vurdering afdækker spørgsmålet om ekspropriation i forhold til huslejeloftet. Foto: carstenbrandt, iStock

Med høj hast har regeringen og dens støttepartier planer om at indføre et huslejeloft. Det skal efter planen færdigbehandles i Folketinget torsdag. Den forjagede proces har dog kun i ringe omfang givet mulighed for at undersøge alle juridiske og økonomiske effekter.

Nu viser en ny juridisk afdækning, at hvis politikerne indfører huslejeloftet i sin nuværende form, er der med stor sandsynlighed tale om ekspropriation:

”Det understøtter vores frygt for, at en lovproces i højeste gear ikke afdækker alt. Nu har vi så sikret, at spørgsmålet om ekspropriation er blevet besvaret mere grundigt. Så kan det ikke komme bag på nogen, hvis skatteborgerne ender med at modtage en regning i milliardklassen. Men det er vigtigt, at hver en sten er vendt før vedtagelsen,” siger EjendomDanmarks adm. direktør, Peter Stenholm.

Det er professor ved Københavns Universitet Peter Mortensen, der har gennemført den juridiske afdækning på vegne af EjendomDanmark. Han har fået et oplæg om at gennemgå lovudkastet – uden at konklusionen var givet på forhånd.

”Før domstolene har truffet en afgørelse, kan vi ikke konkludere noget endeligt. Men, nu har jeg afdækket spørgsmålet omkring Grundlovens § 73 ud fra forslaget, og det kan bestemt ikke udelukkes, at der er tale om ekspropriation,” siger Peter Mortensen.

Forjaget lovgivning

Hele processen omkring et huslejeloft har været i et højt tempo. Blandt andet blev alle parter blot givet 66 timer og 16 minutter til at komme med en tilbagemelding på det første lovudkast. Det indeholdt ifølge EjendomDanmark mange udfordringer:

”Vi er ikke eksperter i grundloven, men vi er eksperter i vores medlemmer og deres forhold. Derfor kan vi også se, at forslaget negligerer den administrative byrde og ikke giver klare nok svar på ventilen for at bryde loftet. Sådan kan politikere ikke behandle en hel branche,” siger Peter Stenholm.

”Langt de fleste udlejere var i gang med at finde løsninger for de enkelte lejere, hvis der var plads i deres økonomi til det. Ingen udlejere har interesse i at miste gode lejere. Men vi er også i en tid, hvor alt stiger i pris, og det rammer os alle. For er det fair, at regeringen sender regningen direkte videre til en hel branche – og potentielt skatteborgerne?” siger han.

Alternative løsninger

EjendomDanmark er undervejs kommet med flere løsningsforslag til, hvordan udfordringen kunne gribes an. For som det ser ud nu, rammer forslaget skævt:

”Hvis det virkelig handlede om at hjælpe de lejere, der er mest trængt på økonomien, så var boligstøtten det rette værktøj. Det er ikke dem, der får mest gavn af et loft,” siger Peter Stenholm.

Den juridiske afdækning er udarbejdet af Peter Mortensen på EjendomDanmarks foranledning.

Det sker