/ Nyheder / Eksperthøring i Folketinget om ny lejelov

Eksperthøring i Folketinget om ny lejelov

Boligministeriet arbejder på at skrive lejeloven og boligreguleringsloven sammen. I den forbindelse afholdt Folketinget en eksperthøring. EjendomDanmark deltog.

Af

Foto: Anders Hvid

Arbejdet med skrive lejeloven og boligreguleringsloven sammen til én lov fortsætter. I marts afgav EjendomDanmark og andre organisationer høringssvar til en revideret udgave af forslaget, og på den baggrund afholdt Folketingets Indenrigs- og Boligudvalg den 3. maj en eksperthøring.

Mere fokus på forenkling og bæredygtighed

Fra EjendomDanmark deltog juridisk direktør Henrik Westermann og seniorrådgiver Morten Jarlbæk Pedersen med et oplæg.

I oplægget redegjorde de for, hvordan den danske lejeregulering er omfattende og kompleks og endda er blandt de mest strikse i Europa. Dette er udgangspunktet, som politikerne må være bevidste om, når de kigger nærmere på lejereguleringen.

Dette gælder også, når lovene skal skrives sammen. Og i den forbindelse pegede EjendomDanmark på en række uheldige forhold i forslaget til en sammenskrivning. F.eks. strammer man tilsyneladende en række ufravigelighedsbestemmelser, ligesom man lægger op til en stramning af tilbudspligten. 

EjendomDanmark havde også en kort ønskeseddel med til Folketinget. Den gik ud på, at der bør arbejdes for forenkling til gavn for alle, at der skal skabes bedre plads og incitamenter til bæredygtige og grønne investeringer, og at man i det hele taget skal anerkende, at de danske ejendomsvirksomheder har en sund og fornuftig relation til deres kunder, lejerne – det bør være denne samarbejdsrelation, der er udgangspunktet for reguleringen, ikke en opstillet konflikt.

I høringen deltog Hans Henrik Edlund (Århus Universitet), Anders Svendsen (LLO), Jakob Busse (CPH LEX advokater), Anne Louise Husen (Husen Advokater) og Michael Bech Jørgensen (Århus Kommune) ligeledes med oplæg.

Kontakt