/ Nyheder / Ejendomsskat: Lovforslag trænger til gennemsyn

Ejendomsskat: Lovforslag trænger til gennemsyn

Skatteministeriet arbejder på et nyt forslag til en lov om ejendomsskat – et forslag med plads til forbedringer. EjendomDanmark har afgivet høringssvar.

Af

Skatteministeriet arbejder på et nyt forslag til en lov om ejendomsskat – men der er plads til forbedringer. Foto: iStock, spooh

Det er ingen hemmelighed, at ejendomsskat i Danmark i flere år har været en rodet affære. Efter flere års forsinkelser og midlertidige ordninger arbejder Skatteministeriet nu på at samle det hele i én samlet lov om ejendomsskat og en følgelov med en række tilpasninger i anden lovgivning. Lovforslaget på næsten 1.000 sider har været i høring, og EjendomDanmark har afgivet høringssvar.

Selvom EjendomDanmark ser positivt på at samle de efterhånden mange ændringer i én lov, så der kommer bedre overblik over reglerne, er der dog en række udfordringer i forslaget. Det gælder ikke mindst den manglende løsning på udfordringen med stigende dækningsafgift og Skatteministeriets forslag om tilbageregulering af ejendomsskatterne i almindelighed. Begge dele skaber usikkerhed på et marked, hvor man burde tilstræbe det modsatte.

Seks større udfordringer ved den ny ejendomsskat

I høringssvaret har EjendomDanmark peget på seks større udfordringer ved det nye forslag til regler for ejendomsskat. Disse seks pointer er opsummeret her:

 1. Stadig ingen løsning på de store udfordringer med stigende dækningsafgift
  Én af de største udfordringer med overgangen til det nye ejendomsvurderings- og
  -skattesystem er, at overgangen kan og for mange vil medføre voldsomt stigende dækningsafgifter. Dette skyldes bl.a., at der for dækningsafgiften (modsat for grundskylden) ikke er indarbejdet nogle stigningsbegrænsninger i overgangen fra det gamle system til det nye. Den situation er fuldkommen uholdbar for både det almindelige erhvervsliv og for ejendomsbranchen. Det har EjendomDanmark peget på flere gange og også i dette høringssvar, 

 2. 20-procentsreglen kan blokere for klage over vurderinger selv på baggrund af objektive fejl
  En vurdering ændres kun, hvis den skal ændres mere end 20 procent. Det er et forsigtighedsprincip generelt i det nye system, og det er som sådan en god ting. Men det kan også betyde, at klager over objektive fejl i en ejendomsvurdering ikke vil føre til en omvurdering. Det bør naturligvis ikke være tilfældet, at skatteyderen skal bære ansvaret for objektive fejl i vurderingssystemet.

 3. 20-procentsreglen som bagatelgrænse for klage over vurderinger giver ikke mening for mange erhvervsejendome
  Vurderingen af erhvervsejendomme sker ikke på baggrund af erhvervsejendommens værdi ud fra et ønske om at tilnærme sig handelsværdien. Derfor giver 20-procentsreglen heller ikke mening, da den jo er indsat som et forsigtighedsprincip i relation hertil. Derudover kan også ændringer på under +/- 20 procent have enorm betydning for virksomheder med ejendomme.

 4. Efterreguleringen risikerer at straffe ejendomsejerer for skattemyndighedernes fejl og forsinkelser
  Skatteministeriet foreslår, at ejendomsskatterne generelt opkræves med tilbagevirkende kraft – efterreguleres – når det nye system er på plads. Men behovet for efterregulering skyldes alene, at ejendomsvurderings- og -skattesystemet er forsinket. Det er den forsinkelse, som ejendomsskatteyderne skal betale for, og det synes urimeligt og principielt betænkeligt.

 5. Et generelt rodet system med mange undtagelser og midlertidige ordninger
  Man ønsker at lade det nye system for ejendomsskat træde i kraft den 1. januar 2024, selvom vurderingssystemet endnu ikke er funktionelt. Dermed opstår et selvskabt behov for overgangsordninger og midlertidige løsninger, og det hele bygger på præmissen om, at vurderingssystemet er operationelt i 2026 – en præmis man godt kan stille spørgsmålstegn ved..

 6. Manglende overvejelser om håndtering af yderligere forsinkelser
  Givet den betydelige forsinkelse, der har været med det nye ejendomsvurderings- og -skattesystem ind til nu, synes det problematisk, at man i lovforslaget ikke har overvejet, hvordan man vil håndtere en eventuel yderligere forsinkelse. EjendomDanmark har peget på behovet herfor.

 

Derudover har EjendomDanmark i høringssvarene til de to lovforslag understreget en lang række uklarheder og forslaget en række tekstnære rettelser, der skal gøre lovforslaget nemmere at afkode.

Du kan læse mere her

Du kan finde EjendomDanmarks høringssvar til den lovforslaget om en ejendomsskattelov her, og du kan finde EjendomDanmarks høringssvar til følgelovforslaget med ændringer i anden lovgivning lige her.

Du kan læse mere om lovforslaget og dets baggrund på Skatteministeriets hjemmeside.

Kontakt