/ Nyheder / Ejendomsforventninger: Afkastet på investeringsejendomme vil falde frem til 2020

Ejendomsforventninger: Afkastet på investeringsejendomme vil falde frem til 2020

Det totale afkast for investeringsejendomme har været stigende siden 2013, men de sidste tre kvartaler har ejendomsbranchens forventninger været dalende. Branchen forventer nu, at det totale afkast på investeringsejendomme vil falde med 4,3 milliarder i 2018, hvilket svarer til et totalt afkast på 13,7 milliarder.

Af

I 2017 landede det totale afkast på 18 milliarder kroner. Men så flotte tal forventer branchen ikke i 2018. Her forventer investorerne, at det totale afkast bliver 5,5 procent, hvilket svarer til 13,7 milliarder kroner. Det viser den nyeste prognose fra Ejendomsforeningen Danmark. Branchen forventer, at det totale afkast vil være faldende frem til 2020, hvor det vil ligge på 5,2 procent. Set over en femårsperiode forventer ejendomsinvestorerne et afkast på 5,3 procent. Det er den laveste forventning målt siden 2010. 

”Der er stadig en forventning om stigende ejendomsværdier for både kontor, butik, industri og bolig, men der forventes stadig lavere stigninger i ejendomsværdierne. 5,3 procent i forventet totalt afkast er stadig nok til, at investorerne mener, at investeringsejendomme er et godt alternativ til traditionelle obligationer, som fortsat giver meget lave afkast”, pointerer Jannick Nytoft, der er administrerende direktør i Ejendomsforeningen Danmark.

Forventning om stigende tomgang for bolig

For første gang siden 2010 forventer ejendomsinvestorerne, at den økonomiske tomgang for boliger vil stige det næste års tid, mens forventningen til ejendomsværdi og markedsleje er svagt positiv for bolig.

”Tomgangen for bolig stiger svagt, men det er fra et lavt niveau. Tomgangen er ikke et udtryk for, at der ikke er efterspørgsel på boliger. Men der kommer stadig en del nybyggede boliger på markedet, og de mange nye kvadratmeter skal først lige afsættes. Nybyggerierne bidrager til, at det er muligt at finde private udlejningsboliger rundt omkring i landet og er helt nødvendige for at matche behovene i et moderne samfund”, siger Jannick Nytoft.

Forventninger til kontor og industri er fortsat positive og særligt forventningen til ejendomsværdi for industri fortsætter med at slå rekord. Forventningerne til kontor er næsten på højde med industri når det kommer til ejendomsværdi og økonomisk tomgang, mens forventningen til markedsleje for kontor er marginalt større end den er for industri. 

Færre forventer stigende ejendomsværdier i storbyerne 

Der er fortsat størst forventning om stigende ejendomsværdier i København, Aarhus og Aalborg, men den forventning bliver stadig lavere. De tre storbyer er ikke blevet målt lavere før, mens Odense og resten af landet aldrig er målt bedre. Forventningen om udviklingen i ejendomsværdi i Aalborg og Odense er nu næsten lige stor. 

”Ejendomsværdierne i de fire største byer og Trekantområdet har efterhånden nået et niveau, hvor investeringsejendommene i resten af landet er ved at være attraktive. Det er ikke sådan, at ejendomsinvesteringerne buldrer derudaf i resten af landet, men der er en klar tendens til, at ejendomsinvesteringerne også flytter ud af København, Aalborg og Aarhus. Det har ellers været der, hvor der har været flest ejendomsinvesteringer”, siger Morten Marott Larsen, underdirektør i Ejendomsforeningen Danmark.

Kontakt