/ Nyheder / Fremgang for investeringsejendomme afføder flere beskæftigede

Fremgang for investeringsejendomme afføder flere beskæftigede

Investeringsejendomme bidrager årligt med 67 mia. kr. til dansk økonomi, og denne positive tendens ser ud til at fortsætte. Beskæftigelsen i branchen inden for ejendomsinvesteringer er siden 2010 steget med 16,3 procent.

Af

Beskæftigelsen i branchen inden for ejendomsinvesteringer er siden 2010 steget med 16,3 procent. Foto: iStock

”I øjeblikket går det godt for dansk økonomi, og det gør det også for investeringsejendomme. Det kan vi blandt andet se ved den stigende beskæftigelse”, siger Jannick Nytoft, der er administrerende direktør i Ejendomsforeningen Danmark.

Tallene viser også, at branchen er væsentlig større end det, de fleste forbinder med ejendomsbranchen.

”Ejendomme er et vigtigt aktiv både i vores arbejde og fritid og udgør den infrastruktur, som er en forudsætning for, at dansk økonomi hænger sammen”, siger Jannick Nytoft.

Stiller man skarpt på de enkelte sektorer, går butik, kontor og industri lysere tider i møde. Til gengæld stiger tomgangen svagt på bolig, og boliglejen er faldet med 84 mio. kr.

 

Lysere tider i møde

Det stigende forbrug er blandt andet med til at øge efterspørgslen for butiksejendomme, hvor lejen er steget med 4,6 procent i forhold til samme periode sidste år. Det private forbrug voksede med 0,8 procent i første kvartal, mens detailomsætningen steg med 1,5 procent. I forhold til sidste år er omsætningen steget med 2,9 procent.

Det ser også ud til, at industriejendomme går lysere tider i møde. I sidste kvartal steg lejen på industrilejemål med 1,7 procent, hvilket er den største stigning set over alle brancher. I Ejendomsforeningen Danmarks markedsstatistik – forventninger, juli 2018, er der da også højest forventninger til, at industri udvikler sig positivt med hensyn til ejendomsværdi og tomgang.

Der er også positive takter inden for kontorbeskæftigelse, som fortsætter med at sætte nye rekorder. I andet kvartal 2018 er kontorbeskæftigelsen steget med 0,8 procent. Lejen på kontorlejemål er faldet med 0,1 procent i andet kvartal, men er steget med 1,6 procent det sidste år. Tomgangen for kontor er med 10,0 procent fortsat høj, men har ligesom de andre brancher oplevet fald de seneste år og er derfor på vej i den rigtig retning.

”Den øgede efterspørgsel på lokaler smitter nu positivt af på både industri-, kontor- og butiksområdet, og det er rigtig glædeligt. Den høje aktivitet i ejendommene er afgørende for både dansk økonomi og ejendomsejerne”, siger Jannick Nytoft.

 

Boliglejen falder

Bolig er den sektor, der har oplevet det største kvartalsvise fald. Lejen på boliglejemål faldt med 0,3 procent i sidste kvartal, hvilket svarer til, at den samlede boligleje er blevet 84 mio. kr. mindre. Tomgangen for boliger har været svagt stigende over de sidste par kvartaler. Det kan hænge sammen med, at der bliver bygget nye boliger, der har en tendens til at have en lidt større tomgang i de første år. Siden sidste år er tomgangen for boliger steget med 0,8 procentpoint. Det kan i sidste ende komme til at påvirke markedslejen.

 

Læs mere i webrapport