/ Nyheder / Ejendomsbranchens ønsker for et nyt folketingsår

Ejendomsbranchens ønsker for et nyt folketingsår

I dag åbner Folketinget, og et nyt politisk år er dermed skudt i gang. EjendomDanmark opfordrer til, at politikerne vægter forudsigelige rammevilkår for ejendomsbranchen og økonomisk stabilitet højt. Begge dele er essentielle, hvis vi skal sikre boligområder, som både er mangfoldige og bæredygtige.

Af

Da finansloven blev præsenteret tilbage i foråret, lagde regeringen vægt på, at økonomien skulle sikres mod høj inflation og de medfølgende høje renter. Og netop de høje renter har allerede haft virkning på ejendomsvirksomhedernes budgetter og betydet, at der allerede nu er mindre aktivitet i planlægningen af de nye boliger i hele landet, der ellers er et stort behov for. 

Det aspekt skal tages med i alle politiske overvejelser, mener EjendomDanmark, der repræsenterer ejere, administratorer og udlejere af fast ejendom. Organisationen ser desuden frem til det kommende boligpolitiske udspil, som regeringen allerede har åbnet for dialog om. En dialog som EjendomDanmark fortsat gerne tager del i. 

”Det fremtidige byggeri – eller manglen på det – bliver præget af den økonomiske usikkerhed. Ejendomsbranchen er hårdt ramt af de høje renter, og det betyder, at vi som branche nu har sværere forudsætninger for at foretage investeringer, der skal sikre flere boliger i hele landet og en bæredygtig omstilling af de eksisterende ejendomme. Derfor er det også vigtigt med et fokus på, hvordan der bedst kan skabes gode rammevilkår for branchen,” siger Peter Stenholm, adm. direktør i EjendomDanmark

Unødig usikkerhed 

Peter Stenholm opfordrer også til, at et andet fokuspunkt i det kommende folketingsår bør være det nye ejendomsskattesystem, som træder i kraft fra årsskiftet – og også med fokus på erhvervsejendomme. Overgangen til det nye system er forbundet med udfordringer. Den medfølgende usikkerhed, om hvad der skal betales i skat, er nemlig gift for investeringslysten: 

”Der er et åbenlyst behov for at få politisk drøftet, hvordan overgangen til det nye ejendomsskattesystem løses bedst muligt. Det gælder navnlig for ejendomsvirksomhederne, der stadig venter på erhvervsejendomsvurderingerne. Her betaler virksomhederne for eksempel i øjeblikket et foreløbigt beløb i á conto for dækningsafgiften – uden der er etableret nogen form for sikkerhed for, hvor den endelige betaling ender,” siger Peter Stenholm. 

Han understreger, at en kommende politisk drøftelse bør sikre retssikkerhedsfølelsen, den økonomiske tryghed og investeringslysten. Og en sådan drøftelse bidrager EjendomDanmark gerne til. 

Husk huslejenævnene 

Slutteligt tog regeringen med Bygge- og boligaftalen før sommerferien fat på drøftelsen af huslejenævnene med sigtet at nedbringe lange ventetider. Et fokusområde, som EjendomDanmark hilser meget velkomment, da der er brug for at se på, hvordan huslejenævnene kan styrkes og ventetiderne nedbringes – hvilket vil være til gavn for både lejere og udlejere.