/ Nyheder / Ejendomsbranchen tager ansvar

Ejendomsbranchen tager ansvar

Medlemsservice og interessevaretagelse. Det er de to overordnede fokuspunkter i den nye strategi for EjendomDanmark. Ambitionen er klar: EjendomDanmark skal sikre branchen optimale muligheder for at udvikle sig – også på bæredygtighedsdagsordenen.

Af

”Ejendomsbranchen tager ansvar”. Under den overskrift er der udstukket en retning for EjendomDanmark frem mod 2025. En ny strategi så nemlig ved årets udgang dagens lys, og med den fortsætter ambitionen om at samle branchen og sikre, at alle aktører har de mest optimale muligheder for både at drive deres forretninger og imødekomme krav og forventninger om bæredygtighed og ansvarlighed.

Ejendomsbranchen spiller nemlig en afgørende rolle i at løse de udfordringer, Danmark står over for.

”Vi er en del af løsningen, når det gælder bæredygtighed og grøn omstilling – ligesom vi spiller en stor rolle for vækst, økonomi og arbejdspladser,” fortæller formand Henrik Dahl Jeppesen og fortsætter:

”Vores branche binder Danmark sammen, når vi sikrer moderne rammer for både den globale koncern, den indre familievirksomhed og tusindvis af danskeres hjem. Strategien udstikker retningen for fremtiden, og den er nødvendigt ambitiøs.”

Fra strategi til virkelighed

En ny analyse fra EjendomDanmark viser, at ejendomsbranchen samlet sikrer 137.000 job og bidrager med 161 mia. kroner til BNP om året.

Det understreger branchens betydning, lyder det fra adm. direktør Peter Stenholm:

”Vi står som branche stærkest, når vi står sammen. Det er sådan, vi kan finde løsninger både i fællesskab og med de politiske beslutningstagere. Den nye strategi understreger, at vi skal være en seriøs og konstruktiv samarbejdspartner, der søger fælles løsninger.”

To søjler på et bæredygtigt fundament

For at sikre, at det også lykkes, hviler EjendomDanmarks arbejde på to søjler: interessevaretagelse og medlemstilbud. De står på et fundament om, at der skal arbejdes i en bæredygtig, grøn og ansvarlig retning.

Nu skal strategien over de næste to år omdannes til virkelighed, så det kommer branchen til gode:

”Vi vil være en endnu stærkere stemme i den offentlige debat, og lige så vigtigt er det, at vi vil investere endnu mere i faglig rådgivning og vidensdeling til vores medlemmer. Jeg og resten af EjendomDanmark glæder os meget til at få det til at ske,” siger Peter Stenholm.

Strategien blev vedtaget af hovedbestyrelsen i december, og den løber frem mod 2025.

Fire fokuspunkter

1. Vi vil være en organisation, der favner hele branchen 2. Styrke vores relevans for medlemmer via endnu bedre medlemstilbud 3. Synlighed og kendskab via kampagner og styrket kommunikationsindsats 4. Styrke EjendomDanmarks politiske kapital via politisk interessevaretagelse