/ Nyheder / EjendomDanmark: Rådsanbefalinger sætter streg under ejendommes grønne potentiale

EjendomDanmark: Rådsanbefalinger sætter streg under ejendommes grønne potentiale

Rådet for Energieffektiv Omstilling er kommet med anbefalinger til nye EU-regler for energieffektivisering. EjendomDanmark – der sidder med i rådet – understreger, at der er brug for smidigere muligheder for energirenoveringer.

Af

Regeringen har fremlagt sin klimaplan. Foto: 4maksym, iStock

Bygninger er væsentlige for alle ambitioner om at spare på energien, og meget af indsatsen er styret af EU-regler og krav. Derfor er Rådet for Energieffektiv Omstilling, tidligere Energisparerådet, kommet med række anbefalinger til regeringens arbejde med kommende EU-regler på området.

Rådet foreslår bl.a. at styrke princippet om ”energy efficiency first”, da energieffektivisering er den billigste og hurtigste vej til varige CO2-reduktioner. Rådet peger også på, at det skal være lettere for private aktører at kaste sig over energieffektiviseringer. Gode initiativer, mener EjendomDanmark, der sidder med i Rådet for Energieffektiv Omstilling:

”Det er overordnet set rigtig fornuftige anbefalinger. Der er et stort potentiale i at gøre særligt de ældre bygninger mere grønne. Det gælder de offentlige såvel som de private,” siger rådsmedlem og seniorrådgiver hos EjendomDanmark, Morten Jarlbæk Pedersen.

Gode projekter holdes tilbage

I Rådets anbefalinger understreges det, at der er behov for at gøre det nemmere og mere fordelagtigt for private aktører at foretage energirenoveringer. Der er nemlig barrierer som manglende information, for tunge opstartsomkostninger, samt at projekterne og reglerne hurtigt bliver for komplekse:

”Særligt det sidste er et billede, vi kan genkende. Det er ikke mindst de regulatoriske barrierer og kompleksiteten, der holder mange ellers gode projekter tilbage. Derfor er det vigtigt, at der arbejdes mod langt smidigere regler for området. Og her det en fordel, hvis man også i EU-reguleringen lægger et vist pres,” siger Morten Jarlbæk Pedersen.

Rådets anbefalinger er sendt til regeringen, der bruger anbefalingerne i arbejdet med at forhandle energieffektivitetsdirektivet og bygningsdirektivet i EU. Den danske energispareindsats er i høj grad styret af disse to direktiver – det er bl.a. her, man finder kravet om fjernaflæste målere.

Om Rådet for Energieffektiv Omstilling

Rådet for Energieffektiv Omstilling blev nedsat i 2010 (som Energisparerådet) og skal rådgive regeringen om den bæredygtige omstilling af samfundet med fokus på energieffektivisering. Rådet består af en række organisationer – herunder EjendomDanmark, der har siddet i rådet siden 1. januar 2021.

Kontakt

Cecilie Lund Vinther

Underdirektør

Cand.comm. / Journalist