/ Nyheder / EjendomDanmark byder et nyt hold undervisere velkommen

EjendomDanmark byder et nyt hold undervisere velkommen

Et nyt hold undervisere fra PwC overtager undervisningen på en række regnskabsfag på EjendomDanmarks uddannelser. Relevante fag med gode udviklingsmuligheder, der skal gøre undervisningen endnu mere aktuel og nærværende for de studerende, mener Maj-Britt Nørskov Nannestad fra PwC. Hun glæder sig til at komme i gang.

Af

Maj-Britt Nørskov Nannestad, Partner, Statsautoriseret Revisor hos PwC, er ny underviser hos EjendomDanmark.

Til efteråret byder EjendomDanmark et nyt hold undervisere fra PwC velkommen. De skal undervise i fagene ”bogføring og regnskab” og ”regnskab i ejendomsselskaber” på henholdsvis EA- og Property & Asset Management uddannelsen og kommer i forlængelse af revideringen af faget Ejendoms- og skatteregnskab. EjendomDanmark arbejder nemlig altid for at nytænke undervisningen og sikre, at den er opdateret og relevant.

”Vi arbejder hele tiden med at kvalitetssikre vores kurser og uddannelser, og derfor er vi rigtig glade for at kunne byde nye undervisere fra PwC velkommen,” udtaler Morten Marott Larsen, underdirektør i EjendomDanmark.

Én af de nye undervisere er Maj-Britt Nørskov Nannestad, som står i spidsen af undervisningsteamet. Maj-Britt er partner og statsautoriseret revisor hos PwC, hvor hun har arbejdet i mere end 25 år, og er en del af virksomhedens branchegruppe for fast ejendom.

Barren skal holdes højt

Spørger man Maj-Britt, er der ingen tvivl om, hvorfor hun har takket ja til at undervise ved EjendomDanmark:

”Jeg elsker at undervise. Jeg elsker at gøre en forskel og at dele min viden. Jeg elsker at diskutere og at være i dialog med de forskellige studerende, men også at være med til at sørge for, at der fortsat er et højt fagligt niveau, så vi holder barren højt i branchen.”

Maj-Britt Nørskov Nannestad, partner og statsautoriseret revisor hos PwC

Det er dog ikke alene Maj-Britts passion for at undervise, der driver hende. Det er nemlig også en del af det ansvar, PwC mener, de har som virksomhed.

”Vi forsøger altid at være nærværende og følge de aktuelle tendenser, der er i samfundet og erhvervslivet. Vores fokus er at styrke tilliden, og at være med til at løse de forskellige problemstillinger, der opstår løbende. Det gør vi med udgangspunkt i vores viden inden for de fag, vi primært arbejder med, som er revision, regnskab og rådgivning. Vores faglige viden og indsigt i både samfundet og erhvervslivet, vil vi gerne dele med de studerende,” udtaler Maj-Britt.

Fag med stor betydning

Ifølge Maj-Britt har regnskaber i virksomheder altid været vigtige. De danner grundlag for mange forskellige forhold og beslutninger – både hvis man skal låne penge eller investere, til værdiansættelser, når der skal laves transaktioner og som grundlag for SKAT.

Men dette er ikke ens betydende med, at faget og dets aspekter ikke kan udvikle sig, og det har det da også gjort.

”De underliggende tal har altid skulle være rigtige og er vigtige. Men nu er der også kommet helt nyt fokus på aspekter som digitalisering og ESG, som skal tænkes ind overalt i en virksomhed. Regnskabsafdelinger skal til at bruge informationer og data på en helt ny måde, end de plejer. Regnskab skal derfor ikke ses som adskilt fra alt andet, men som en større integreret del af det hele,” fortæller Maj-Britt.

Optimering af undervisningen

Udviklingen i branchen og i regnskabsafdelingerne skal også afspejle sig i undervisningen på fagene. Maj-Britt ser en masse muligheder og måder, hvorpå hun kan optimere fagene og tilpasse undervisningen for at optimere de studerende læringsudbytte. De digitale undervisningsformer giver nye muligheder for at tilpasse undervisningen de studerendes udgangspunkt.

”Jeg kunne godt tænke mig at bringe det digitale ind på en ny og spændende måde – både i opgaverne, men også i undervisningen løbende. Både for at skabe fleksibilitet og variation, men også at give mulighed for at gå i dybden med nogle af de ting, som de studerende enten har svært ved eller gerne vil fokusere ekstra på. Og så vil vi gerne følge med og dreje faget mod nogle af de ting, der er fokus på i branchen.”

Allerede nu deltager 42 procent af de studerende digitalt på uddannelser og kurser i EjendomDanmark efter at uddannelserne i 2019 gik over til blended learning med både fysisk og digital undervisning.

Nye perspektiver?

Det er ikke kun de studerende, der har gavn af undervisningen:

”Det er også til stor gavn for os som firma at komme ud og være i dialog med de studerende. Vi vil gerne dele vores viden, men også drøfte problemstillinger med dem. Det kan jo være, at de ser på det på en helt anden måde,” siger Maj-Britt.