/ Nyheder / Digitaliseringskonference 2023: Muligheder og begrænsninger på den grønne dagsorden

Digitaliseringskonference 2023: Muligheder og begrænsninger på den grønne dagsorden

Der var mere end fuldt hus i dag, da EjendomDanmark afholdte digitaliseringskonference, hvor medlemmer og andre interesserede kunne blive klogere på digitale løsninger i ejendomsbranchen. Og med oplægsholdere fra både ind- og udland blev der delt både erfaringer, bekymringer og spørgsmål om branchens digitale fremtid.

Af

Hvad er gevinsten for udlejer ved digitalisering? Hvordan kan digitale løsninger styrke bæredygtighed og ESG-rapportering? Og hvilke mulige udfordringer er der i forbindelse med digitale tiltag? Det var bare nogle af de spørgsmål man kunne få svar på til EjendomDanmarks digitaliseringskonference i dag, der blev afholdt hos Hubnordic i København.

Arrangementet var kulminationen på det to-årige projekt ”Digitalt fokus for lejer og ejer – i et bæredygtigt perspektiv,” hvor en række aktører, bl.a. EjendomDanmark, har undersøgt konkrete digitale bæredygtige løsninger i ejendomsbranchen – og meget belejligt var det også her dagen startede.

Mikkel Alsø, chefkonsulent hos EjendomDanmark, præsenterede erfaringer fra projektet, der har haft til formål at belyse, hvordan digitalisering kan understøtte bæredygtighed i ejendomsbranchen til gavn for både lejere, ejere og samfundet. Her fremhævede han blandt andet tre temaer, som via projektet viste sig at være vigtige for både lejer og ejer: klima og ressourcer, kommunikation og fællesskab, data og systemer. Efterfølgende introducerede Mikkel Alsø EjendomDanmarks eget digitale eksperiment, hvor der er blevet testet forskellige PropTech-løsninger i sekretariatet.

Derudover var polske Maciej Markowski fra SpaceOS kommet til Danmark for at give et indblik i de digitale trends, han oplever i ejendomsbranchen.

Bæredygtighed og lovgivning

Et af de emner der gik igen i løbet af dagen var bæredygtighed og lovgivning. Morten Jarlbæk Pedersen, chefrådgiver i Ejendom Danmark, delte sit syn på muligheder, begrænsninger og barrierer i forbindelse med digitaliseringen. En af de nuværende barrierer for en mere digital og bæredygtig branche er, at lovgivningen nogle steder står i vejen eller ikke former de rette rammer. En digital omstilling af branchen kræver f.eks., at man kan tilgå data bedre og mere direkte end i dag, men balancen og respekten for lejernes data skal samtidig være på plads.

Emil Veileborg Kocsis Aali, bæredygtighedskonsulent hos Rambøll, delte desuden sine perspektiver på EU-taksonomien og forsøgte at sætte de fremmødte ind i, hvad den egentligt betyder.  

ESG-rapportering

Et andet emne, der også fyldte på dagsordenen, var ESG-rapportering. Lars Ostenfeld Riemann, executive director hos Rambøll, forsøgte at give overblik over, hvordan man får defineret sit konkrete behov i forbindelse med ESG-rapportering. Han forklarede, at første skridt er at lave en strategi, hvor man afgrænser hvilken rejse, man ønsker at komme på fremfor at kaste sig ud i at købe den første og den bedste softwareløsning.

Hans Andersen, senior director sustainability hos DEAS, gav praktiske eksempler på hvordan DEAS bruger PropTech til at indsamle og arbejde med data og forklarede ligeledes, hvordan DEAS har organiseret sig anderledes i kølvandet på krav om ESG-rapportering. Dagens sidste taler, Kim Revald, development manager hos Velliv, fortalte om den praktiske tilgang til ESG-rapportering hos Velliv.  

Afslutningsvis var der en kort paneldebat mellem de tre, inden dagen blev afsluttet med frokost og networking.