/ Nyheder / Digitalisering kan bane vejen for grøn omstilling

Digitalisering kan bane vejen for grøn omstilling

Ejere og lejere har et fælles ønske om minimering af ressourceforbruget og derved sikre mere bæredygtige ejendomme – og her er digitale løsninger nøglen. Motivationen er blandt andet, at begge parter oplever, at det kaster værdi af sig i form af et lavere energiforbrug, mere attraktive ejendomme og højere ejendomsværdi.

Af

Foto: iStock, Westersoe

Interessen for digitale løsninger i ejendomsbranchen har været stigende i løbet af de seneste år, og med klima- og energikrisens indtog er der for alvor blevet pustet til bevågenheden. Både i butikker, på kontorer og hjemme i privaten er jagten gået ind på at finde energibesparelser og passe på pengepungen.  

Bygninger står nemlig for hele 40 procent af det samlede energiforbrug, og derfor er ejendomsbranchen en særdeles vigtig aktør, når det gælder den grønne omstilling af samfundet.

Både ejere og lejere efterlyser de digitale tiltag, der kan bidrage til at optimere forbruget af elektricitet, vand og varme. Hvis investering i og implementering af digitale løsninger skal have en betydende rolle og sætte skub i omstillingen, er det samtidig altafgørende, at både lejer og ejer kan se værdiskabelsen.

Digitalisering bliver meningsfuld for ejersiden, når der er en økonomisk værdi ved fx at kunne tilbyde mere attraktive lejemål. Det viser en større undersøgelse, som vi hos EjendomDanmark i samarbejde med Rambøll står bag. Den er unik, fordi flere end 4000 bolig-, erhvervslejere og ejendomsejere giver deres syn på, hvor branchen har brug for tiltag, og hvordan digitalisering kan være med til at understøtte nye arbejdsprocesser og en mere bæredygtig ejendomsbranche – og dermed et grønnere samfund.

Efterlyser digitale tiltag

I krisetider, hvor energi er en mangelvare, er det så godt som åbenlyst, at man som lejer ønsker at spare penge på sit forbrug. Med en direkte økonomisk gevinst for øje ønsker hele 75 procent af lejerne sig mere energieffektive boliger, imens 60 procent af ejerne ligeledes mener, at der er behov for digitale tiltag, der kan optimere forbruget. Dette kan håndteres på et hav af forskellige måder. En af løsningerne kan være monitorering af forbruget via en app, hvor lejer selv kan holde øje med sit forbrug, imens en anden løsning kan bestå i automatiske alarmsystemer, hvor alt fra dårlig afkøling eller uhensigtsmæssigt strømforbrug maner til handling.

CO2-neutralt i 2050

Inflationen har naturligvis forstærket tendensen på energiområdet, men efterspørgslen efter bæredygtige ejendomme var der også før, at klokken slog kvart i krise.

Ejendomsvirksomheder, som er omfattet af den nye EU-taksonomi, der skal sikre, at EU er CO2-neutralt i 2050, skal kunne måle og rapportere, at de drifter ejendomsporteføljen bæredygtigt. Digitalisering kan også hjælpe ejere med at rapportere på ESG-krav, hvilket for mange også vil have stor værdi.

Samtidig bliver bæredygtigheden af en ejendom formentligt et betydeligt konkurrenceparameter i fremtiden – og det er måske i virkeligheden dét, der bliver den katalysator, der for alvor sparker gang i digitaliseringen af branchen sammen med de allerede eksisterende krav fra politisk side.

Forhindringer på vejen mod digitalisering

Der er nemlig forhindringer. En af dem er, at det kan være svært at overskue de digitale løsninger. I dag findes der et hav af Proptech-løsninger, men det kræver ressourcer både at finde, implementere og drive den rette løsning. Vi ved, at nogle ejere mister pusten i den proces. Det skal vi finde vejen igennem.

En anden forhindring handler om lovgivningen. Vi bliver mere og mere bevidste om, hvordan data bruges. Derfor er der også brug for tilpasning af lovgivningen, så alle parter er sikrede. Vores undersøgelser afslører, at hele 75 procent af lejerne er villige til at dele data om deres bolig, men de stiller krav til, hvordan deres data bliver brugt.

Digitalisering rummer altså også svære dilemmaer, som vi bedst løser, hvis ejere og lejere i fællesskab finder ud af, hvordan der sikres nem og direkte adgang til relevante data om forbrug, adfærd og bygninger – uden der bliver gået på kompromis med persondataforordningen.

Et bedre indeklima

Udover at have fokus på energiforbruget bør trivslen i ejendommen tænkes ind: Hvordan oplever brugerne indeklimaet? Hvad er den ideelle temperatur for ejendommen? Og hvad behovet for ventilation, varme og elforbrug, hvis jeg skal sikre et godt indeklima? Ergo er det altafgørende, at behovet kortlægges, før der foretages ændringer.

Faktisk vil jeg gå så langt som at sige, at behovet er hele udgangspunktet for digitalisering. Som ejer skal man altså forstå sit eget behov, men også behovet hos dem, der bruger ejendommen, før nye løsninger implementeres.

Bolden er hos ejer

Det er dog også vigtigt at være bevidst om, at selvom både ejerne og lejerne er positivt stemte over for digitale løsninger, skal de implementeres på ejers initiativ. Lejerne er nemlig ikke nødvendigvis villige til at betale ekstra for løsningerne, så motivationen hos ejerne bør findes i, at digitalisering skaber værdi via grønnere ejendomme, mere tilfredse lejere, lavere tomgang og en højere ejendomsværdi.

Så lad mig slå det helt fast: Digitaliseringen af en ejendom skal tilføre værdi for alle, og vi skal aldrig digitalisere for digitaliseringens skyld. Men digitalisering er en afgørende nøgle til et grønnere samfund. Derfor er tiden moden til at tilpasse, undersøge og finde de rette løsninger. Kravene kommer, og det er nu, vi kan forberede os.  

 

Dette debatindlæg blev første gang bragt i Børsen d. 22. februar 2023.

Could not find post with assigned ID