/ Nyheder / Digitalisering – hvor står ejendomsbranchen i dag?

Digitalisering – hvor står ejendomsbranchen i dag?

– Og hvad driver den digitale udvikling i Danmark og i udlandet? De spørgsmål søges besvaret i et indledende arbejde, som er første spadestik til det toårige digitaliseringsprojekt, EjendomDanmark tog initiativ til i slutningen af 2020. I sidste uge mødtes projektgruppen bl.a. for at drøfte, hvordan projektet skal gennemføres i praksis.

Af

Foto: EjendomDanmark

Første skridt bliver et litteraturstudie og en række målrettede analyser, der skal bidrage til kaste lys over niveauet for digitalisering i ejendomsbranchen både nationalt og internationalt: Hvad er anvendelsen og behovet, hvilke muligheder giver teknologien, hvor er de gode cases og hvilke ”drivere” har medvirket til at de digitale løsninger er opstået? Konklusionerne vil blive sammenfattet i et kort notat og udgøre fundamentet for de efterfølgende dele af digitaliseringsprojektet.

Studiet og analysen blev vendt, da projektgruppen mødtes for tredje gang til et digitalt møde. Der blev også brugt tid på at forberede den kommende involvering af projektets mange interessenter i blandt andet den mangfoldige referencegruppe, der har valgt at stå til rådighed med sparring og engagement gennem projektforløbet.

Trends og tendenser

Digitaliseringsprojektet er unikt, da EjendomDanmark samler en lang række aktører i ejendomsbranchen i et toårigt samarbejde. I første omgang er det instituttet BUILD fra Aalborg Universitet, der står for den indledende kortlægning af digitaliseringens udbredelse i ejendomsbranchen. Her skal et litteraturstudie bringe klarhed over, hvad der allerede er skrevet på området og – med bæredygtighed som central fællesnævner – give indblik i hvilke trends og tendenser, der er oppe i tiden i både ind- og udland.

Til projektgruppemødet gav Anders Kristian Busk Nielsen, videnskabelig assistent hos BUILD, bl.a. en status på, hvor langt BUILD er kommet med litteraturstudiet, mens repræsentanter fra Rambøll og PwC bød ind med deres tanker og viden på området.

”Vores studie skal bl.a. gøre os klarere på, hvad state-of-the-art er i branchen inden for digitalisering, hvordan det påvirker branchen og hvilke konkrete digitale skridt, der allerede er taget. Vi vil eksempelvis dykke ned i, hvilken rolle digitaliseringen i dag har på kommunikationen mellem lejer og ejer, service og administration,” siger Anders Kristian Busk Nielsen.

Løftestang for bæredygtighed

Næste skridt bliver i løbet af foråret at afdække potentialer og de udfordringer, ejendomsbranchen står overfor. De vigtigste elementer vil her være at klarlægge, hvordan barrierer for digitalisering kan imødegås, og hvordan digitalisering kan være løftestang for bæredygtighed, når det gælder såvel miljø, klima, økonomi og socialt samspil. Mikkel Alsø, seniorøkonom, EjendomDanmark og projektleder for digitaliseringsprojektet, uddyber:

”Projektet skal bl.a. bidrage til en større viden og synliggøre de muligheder, nye løsninger fører med sig. Nye teknologier vil bidrage til, at ejerne kan tilbyde et bedre produkt. Fx ejendomme, hvor man styrer indeklima, lys og varme for at opnå højere komfort. Eller apps, hvor lejer og ejer er i kontakt løbende.”