/ Nyheder / Digitalisering – et afgørende værktøj for en mere bæredygtig ejendomsbranche

Digitalisering – et afgørende værktøj for en mere bæredygtig ejendomsbranche

Investér i bæredygtighed i dag frem for i morgen, for løsningerne er derude. I tråd med meldingerne fra COP27, er der ikke mere tid, hvis ejendomsbranchens handlinger skal have effekt. Det var nogle af de gennemgående budskaber på den nordiske PropTech-konference RecoTech22 i Helsinki, hvor EjendomDanmark deltog.

Af

PropTech var omdrejningspunktet ved konferencen RecoTech i Helsinki.

I den gamle kedelhal, Kattilahalli i Helsinki, rykkede fremtidens digitale løsninger ind for en enkelt dag, da den nordiske PropTech-konference RecoTech løb af stablen.

Konferencen har som mål at vise omverdenen, hvor langt de nordiske lande er kommet med at udvikle og implementere teknologi, der skal fremme bæredygtighed i ejendomsbranchen. På RecoTech finder man derfor både ejendomsejere, administratorer og investorer, der er på udkig efter nye værktøjer til bæredygtig opførsel, renovering og drift af ejendomme.

Handling skaber forandring

Et af hovedbudskaberne på dagen var, at virksomhedsledere bliver nødt til at ændre måden at drive deres forretning på, hvis klimaudfordringerne skal vendes. Og tiden er knap. En af oplægsholdere, der slog et slag for forandring var Kaisa Hietala, leder i olieselskabet, Exxon Mobile. Hun kalder sig selv for en transformist og har gjort det til sit mål at finde svaret på, hvordan transformationen mod mere bæredygtige virksomheder kan vendes til at blive en økonomisk fordel for den enkelte.

”Vi kan ikke drive virksomheder, som vi altid har gjort. I 2022 har vi på verdensplan nået det højeste niveau for CO2-udledning. Og får vi ikke vendt den udvikling, har vi ikke mange år tilbage at drive virksomheder i. Hvorfor ikke sætte ind nu på at skabe en fremtidssikret virksomhed, som næste generation kan overtage?,” spurgte hun og fortsatte:

”Virksomheder kan nu vælge at gå to veje. Køre ”business as usual” eller begynde at gøre tingene anderledes. For ejendomsbranchen handler det ikke kun om materialevalg, brugeradfærd eller cirkulær økonomi, men om at ændre sin DNA. De virksomheder, der er gode til at lade sig inspirere af andre – og planlægge ikke blot tre år men 15 år ud i fremtiden, vil blive de stærke spillere på markedet.”

ESG og PropTech

På dagen fik deltagerne også en grundig indføring i, hvordan PropTech kan bidrage til at understøtte de krav om rapportering, der bliver stillet fra samfundets side til ejendomsbranchen nu og i fremtiden – blandt andet, når branchen skal rapportere på ESG. ESG står for Environmental, Social og Governance og dækker over virksomhedens arbejde med miljø og klima, virksomhedens sociale ansvar og samfundsmæssige påvirkning og ledelsen af virksomheden. At kunne levere en god ESG-rapport kræver blandt andet indblik i data om ejendomsporteføljen, og her kan digitale løsninger være et uundværligt værktøj.

Riikka Sievänen, Director, fra revisionsvirksomheden KPMG Finland bidrog med sin ekspertviden inden for ESG-strategi og implementeringen af en sådan i virksomheder.

”At inkorporere ESG i fast ejendom kan være udfordrende, men meget givende. I får fortalt omverdenen, hvordan I tager socialt ansvar, passer på miljøet og jeres lejere, og I vil få nemmere ved at låne penge til jeres kommende projekter hos bankerne og de finansielle investorer,” sagde hun.

Simulering – en effektive måde at reducere CO2

Hvordan kan simulationsverdenen hjælpe med at sænke CO2-aftrykket i bygge- og ejendomsbranchen? Det kom Pyra Haahtela, COO og Saku Metsärinne, Head of Modelling i Haahtela TVD ind på. Via simulering kan projektledere teste resultaterne af forskellige koncepter og designløsninger, før de investerer – og på den måde finde de bedste og mest effektive løsninger til deres byggeprojekter.

”At styre CO2-aftrykket fra byggeprojekter er mere end blot at vælge de mere miljøvenlige materialer – det begynder langt tidligere. Den mest miljøvenlige bygning er den, der både tjener sit formål og samtidig har så lille et CO2-aftryk som muligt. Simulering kan bidrage til, at byggeprojekter opfylder begge kriterier”.

Haahtela TVD tilbyder en løsning, hvor de kan simulere hele livscyklussen af en ejendom, og planlægge investeringer ift. vedligehold. Simuleringsmodellen kan blandt andet identificere fremtidige risici og hjælpe med at udpege potentielt urentable bygninger.

Fokus på ejendommenes energiforbrug

Med en målsætning om en klimaneutral ejendomsbranche i 2050, skal der arbejdes med klimaaftrykket i eksisterende ejendomme og ikke kun bæredygtigt nybyggeri. Det var også et hovedbudskab på konferencen. Hvis ejendomsbranchen skal nå at komme i mål, er digitalisering et afgørende redskab.

PropTech-virksomheder og startups fra hele norden var stærkt repræsenteret på RecoTech og gav deres bud på fremtidens løsninger. En del af dem koncentrerede sig om energioptimering og bedre indeklima.

På tværs af grænser

Alt i alt gav RecoTech solide bud på digitale løsninger fra både vores nordiske naboer og europæiske fæller, som kan være med til at gøre arbejdsprocesserne smartere og levere værktøjer til at løse de mest presserende udfordringer. Samtidig blev det gjort klart, at ejendomsbranchen skal hjælpe hinanden på tværs af grænser, og at vi kan accelerere udviklingen i fællesskab ved, at både udviklere og ejendomsaktører lærer af hinandens erfaringer.