/ Nyheder / Digitalisering af EA-uddannelsen: ”Man kan stadig række hånden op”

Digitalisering af EA-uddannelsen: ”Man kan stadig række hånden op”

I 2018 besluttede EjendomDanmark, at EA-uddannelsen skulle gøres mere fleksibel ved at gå fra klassisk til “blended learning”. Det betyder, at undervisningen primært foregår på den digitale platform Moodlerooms.

Af

De studerende skal fortsat møde op til fysiske studieaktiviteter, men langt færre gange end hidtil på EA-uddannelsen. Pensum tilegnes primært gennem et veltilrettelagt studieforløb i en kombination mellem selvstudie, grupper, opgaveløsning og webinarer med underviserne på uddannelsen.

Thomas Valentin, stud.jur. hos Øens Advokatfirma og Ejendomsadministration, er i fuld gang med sin EA-uddannelse, og han er positivt stemt over for den nye undervisningsform.

”Selvom noget af undervisningen nu foregår online, er det lidt som at sidde i et klasselokale, hvor man stadig kan række hånden op. Det fungerer fint for mig, og det er rart, at jeg ikke skal ind forbi EjendomDanmark hele tiden. Det ville tage meget af min tid. Som en del af undervisningen kan vi nu tage en test med ”multiple choice”. Testen kunne godt fungere bedre, men det er en god måde at komme igennem emnerne på og finde ud af, hvad man har styr på”, siger han.