/ Nyheder / Dialog og samarbejdsvilje: Stadigt færre lejere sættes på gaden

Dialog og samarbejdsvilje: Stadigt færre lejere sættes på gaden

Færre konflikter, en god økonomi og mere fokus på at løse de svære sager. Det er blandt grundene til, at stadigt færre lejere bliver sat på gaden, viser ny analyse fra EjendomDanmark.

Af

Stadigt færre lejere bliver sat på gaden. Foto: Scharvik, iStock

Der er færre lejere end tidligere, der ender med et besøg af fogeden og derved med modvilligt at måtte flytte ud af deres lejebolig.

En hel ny opgørelse fra EjendomDanmark viser nemlig, at antallet af udsættelser i 2020’s første halvår er 60 procent lavere end for 10 år siden og 22 procent lavere end for 5 år siden. Det betyder i reelle tal, at Fogedretten i årets første seks måneder under 900 gange måtte sætte en lejer på gaden, mens det i samme periode i 2011 skete over 2000 gange.

”Det er allersidste udvej, når en lejer bliver sat på gaden. Når vi kan se et så stort fald, skyldes det blandt andet, at vi generelt ser et faldende konfliktniveau mellem lejere og udlejere. Det er en generelt en gevinst for alle, når man går dialogens fremfor rettens vej. Det kræver både mentale og økonomiske ressourcer fra både samfund, lejer og udlejer,” siger adm. direktør i EjendomDanmark, Jannick Nytoft.

Han peger på, at også en god økonomi over de seneste ti år har betydet, at selv de mest skrøbelige lejere har stået stærkere. Og at både kommuner og de almene boligorganisationer i stigende grad er blevet bedre til at håndtere de svære sager, før de ender med en udsættelse.

Lang proces

Der skal nemlig meget til, før en lejer bliver sat på gaden. Og alle parter har en interesse i at finde en mindelig løsning fremfor at skulle gennem et ofte tungt og tidskrævende forløb i retten:

”En udsættelse er det sidste og triste punktum i en lang proces. For det er vigtigt at huske på, at vi har en så stærk lejerbeskyttelse i Danmark, at det kræver meget, før vi når til en decideret udsættelse. Samtidig er det en stor indgriben hos de lejere, der ender med at blive sat ud – selvom det aldrig sker uden en alvorlig grund. Og så kræver det også unødvendige kræfter hos en udlejer, der jo i sidste ende lever af at have tilfredse lejere,” siger Jannick Nytoft.

Antallet af udsættelser falder over hele landet, men det er særligt i Hovedstadsområdet, der ses et markant fald. Blandt andet var der i Københavns retskredse i første halvår af 2020 kun 1/3 af det antal udsættelser, der var i samme periode i 2016.

Stadig færre udsættelser af lejere

60 %

er antallet af udsættelser lavere end for 10 år siden.