/ Nyheder / Danskere bidrager gerne til grønnere ejendomme

Danskere bidrager gerne til grønnere ejendomme

Af

Energiforbedringer af ejendomme betyder meget, når vi taler klimavenlighed for bygninger står for 40 procent af det danske energiforbrug.

57 procent af danskerne er villige til at øge omkostningerne til deres bolig for at sikre energiforbedringer, viser en ny analyse fra EjendomDanmark.

Bygninger står for 40 procent af det danske energiforbrug, og derfor batter energirenoveringer af ejendomme meget i spillet om at gøre Danmark mere klimavenlig. Særligt ældre bygninger opført før 1960 er store energislugere med energimærker på D eller værre. Men grønne ejendomme kommer ikke af sig selv.

”Det kræver store investeringer at forbedre vores eksisterende bygningsmasse. Spørgsmålet er derfor, hvordan vi sikrer finansieringen af den grønne omstilling i Danmark?”, spørger Jannick Nytoft, adm. direktør i EjendomDanmark.

Hvordan skal regningen betales?

I en spørgeundersøgelse, som Epinion har udført for EjendomDanmark, svarer 57 procent af danskerne, at de er villige til at øge omkostningerne til deres bolig for at sikre energiforbedringer.

Der er dog lidt uenighed om, hvordan regningen skal betales: Danskernes boligform viser sig blandt andet at være afgørende for deres syn på finansieringen af den grønne omstilling. Danskere, der bo i ejer- og især andelsboliger, er betydeligt mere positive stemt over for at øge egne boligomkostninger for at sikre energiforbedringer end de, der bor i lejeboliger. Private lejere hælder mere til, at samfundet over en bred kam bidrager til at renovere ejendommene over skatten.

Endelig er der også en forskel i danskernes finansieringslyst, hvis man sammenligner land og by. I grove termer betaler man i storbyerne gerne mere i skat for at sikre de grønne investeringer – uden for byerne er man mere tilbageholdende.

Efterlyser bedre rammer

Temperaturmålingen understreger behovet for, at der bliver skabt nogle bedre rammer for, at ejere af private udlejningsejendomme kan foretage grønne renoveringer, mener Jannick Nytoft.

”Skal ejendomsbranchen blive mere grøn, må vi som samfund se på, hvordan det kan gøres mere fordelagtigt at være det.”

Ifølge Jannick Nytoft mangler der hverken gode idéer eller investeringslyst i branchen – man vil gerne bidrage.

”Men store investeringer i den eksisterende bygningsmasse falder ikke ned fra himlen. Og når lejerne samtidig er tilbageholdende, må vi overveje, om vi skal kigge andre veje end de sædvanlige regler om forbedringer og huslejetilpasninger, når det kommer til den grønne omstilling,” siger han.

Se EjendomDanmarks analyse: Hvordan skal de grønne ejendomme finansieres?

Fakta

Andel, der er villige til at øge boligomkostninger til gengæld for energiforbedringer i boligen

Kilde: Epinion for EjendomDanmark og egne beregninger.

Note: Undersøgelsen er foretaget i december 2019. N = 1.002.

 

Andel, der er villig til at betale mere i skat for at sikre, at samfundet renoverer private ejendomme for at sænke CO2-aftryk efter boligform

Kilde: Epinion for EjendomDanmark og egne beregninger.

Kontakt