/ Nyheder / Corona og grøn omstilling fyldte på administratorkonference

Corona og grøn omstilling fyldte på administratorkonference

Bæredygtighed, grøn omstilling, rekruttering til ejendomsbranchen, en økonomisk vejrudsigt, og hvad lærte vi af corona? Emnerne var mange til årets administratorkonference, hvor branchen endelig igen kunne samles. Læs reportagen og se videoen.

Af

Der var gensynsglæde, da branchen langt om længe kunne lægge corona bag sig og samles til spændende oplæg og netværk til den årlige administratorkonference. Konferencen var rykket til Storebælt Sinatur Hotel, hvor deltagerne kunne nyde en storslået udsigt til havet og Storebæltsbroen fra de store konferencevinduer.

Nyt fra formanden

Henrik Dahl Jeppesen, formand for EjendomDanmark, bød velkommen og fortalte om EjendomDanmarks rejse mod en endnu mere moderne og udadvendt erhvervsorganisation, som senest har ført til en mere strømlinet governancestruktur.
”Det vigtigste for os er, at vi kan påvirke rammevilkårene for branchen. En forudsætning for at blive hørt af de danske politikere og embedsmænd er, at vi kan levere data, kvalificeret input og at vi er synlige. Det er en del af den transformation, vi har været i gang med de seneste tre år,” sagde han.

Henrik Dahl Jeppesen præsenterede også EjendomDanmarks nye fond. EjendomDanmark fonden uddeler støtte til projekter, der kan skabe fokus på og større forståelse for ejendomsbranchens værdiskabelse og rolle i samfundet. Fonden støtter samtidig projekter, der kan medvirke til at øge produktivitet, kompetence og vidensniveau blandt relevante personer eller virksomheder i eller tilknyttet ejendomsbranchen.

”Der foregår så meget udvikling i ejendomsbranchen, som vi kan understøtte. Det første, vi har givet en hjælpende hånd, er et nyt rekrutteringsprojekt, som skal trække arbejdskraft til branchen,” sagde Henrik Dahl Jeppesen og opfordrede deltagerne på konferencen til at sende deres ansøgning til fonden, hvis de havde nogle spændende projekter i pibeline.

Hvad lærte vi af corona?

Rasmus Juul-Nyholm, bestyrelsesformand for Cobblestone, overtog stafetten og dykkede ned i, hvad ejendomsbranchen havde lært af corona. Han delte ud af egne erfaringer fra Cobblestone og lagde op til debat blandt konferencedeltagerne.

”Hvordan har corona påvirket vores kunderelationer og organisationer, og hvad er det nye arbejdsliv?,” spurgte han bl.a. deltagerne om.

Cobblestone havde selv haft en intern drøftelse, hvor medarbejderne havde ytret ønske om et arbejdsliv med adgang til mere hjemmearbejde og fleksible arbejdstider. Men erkendelsen var samtidig, at med fleksibilitet følger også udfordringer, hvor virksomhedskulturen bliver udhulet og nye medarbejdere bliver sværere at integrere. Det udgjorde oplæg til debat i salen, hvor Rasmus Juul-Nyholm konkluderede:

”De fleste er endnu ikke landet i en fast struktur efter corona, det bliver spændende at følge.”
Mere arbejdskraft til branchen

Sidste oplæg inden frokost stod EjendomDanmark for, hvor adm. direktør Jannick Nytoft i samspil med Morten Marott Larsen, underdirektør, stod for en indflyvning til den nye rekrutteringskampagne, der skal sikre, at ejendomsbranchen bliver valgt af fremtidens studerende. De fortalte også om branchens helt nye uddannelser, der er blevet lanceret i 2021, nemlig bacheloruddannelsen ”Property & Asset Management” og ”Master – minor in real estate” i samarbejde med CBS.

Det vakte både glæde og begejstring blandt publikum, som mente, det var et vigtigt tiltag for branchen.

Lyse udsigter for branchen

Frokosten bød på en veltillavet buffet og netværk, og mens det trak op til storm i Nyborg, kunne deltagerne efterfølgende læne sig tilbage og få en økonomisk vejrudsigt af chefanalytiker Mark Maack Gibson fra Realkredit Danmark. Overordnet så fremtidsudsigterne lyse ud for udlejningsejendommene, mente han.

”Det fysiske salg fra butikker inklusive supermarkeder er tilbage på niveauet før nedlukningen. Boligudlejningsejendommene nyder godt af de prisstigninger, der er på ejerboligmarkedet,” sagde han blandt andet.

De positive takter understøttes af en sund, global økonomi. Også dansk økonomi er inde i et opsving, og der er historisk høj beskæftigelse. Men en joker i kulissen er stadig Covid-19, oplyste Mark Maack Gibson.

Grøn omstilling

De sidste tre oplæg på dagen bar samme hovedoverskrift, nemlig udfordringer og muligheder ved grøn omstilling. Tre oplægsholdere gav deres perspektiver på, hvad branchen skulle være opmærksomme på – herunder mere regulering og lovgivning fra EU.

Pernille Louise Klausen, Client Advisor fra Rambøll, fortalte i sit indlæg bl.a. om, hvordan mange er kommet i gang med den grønne omstilling, hvad der er de store tendenser, og hvad de mange certificeringsordninger betyder. Og så kom hun ind på de stigende politiske krav til en mere bæredygtig vej.

”Der kommer mere og mere regulering og en lind strøm af lovgivning og initiativer fra EU, der skal sikre at vi bevæger os over i en mere bæredygtig retning. Noget af det vil også ramme ejendomsbranchen på sigt. Det handler bl.a. om at reducere sin CO2-udledning for ikke at gøre skade på miljøet.”

Kristian Balleby, kundedirektør i Danske Bank, var deltager i salen, og bidrog med sit synspunkt:

”Der er ikke ret mange, der er klar over, hvor brændende en platform, den grønne omstilling er. Når vi lægger øret til skinnerne og kigger ud i horisonten, så er reguleringen på vej fra EU. Som ejendomsforvalter skal man spørge sig selv, om man kan tiltrække kapital, hvis man ikke er bæredygtig.”

En ny grøn målestok

Jacob Østergaard Skyum, Senior Asset Manager fra Pensam, satte fokus på, hvad den grønne omstilling af ejendomme betyder for investorerne og rundede bl.a. den såkaldte EU-taksonomi – en grøn målestok, der skal sikre en ensartet klassifikation af grønne og miljømæssigt bæredygtige aktiviteter på tværs af det europæiske marked.

”Det er en forordning, der er forholdsvis ny, men som vi alle sammen kommer til at arbejde efter og rapportere ind til,” sagde Jacob Østergaard Skyum og fortsatte:

”Overordnet handler det om at sætte fokus på bæredygtige investeringer. Børsnoterede virksomheder er allerede omfattet. Der er ikke noget krav om, at man opfylder taksonomien og investerer bæredygtigt, men det er et krav, at man rapporterer ind og derved udstiller sig selv enten som bæredygtig investor eller ikke.”

Vi kan gøre en forskel!

Christian Niepoort, bestyrelsesmedlem fra Sustain Solutions, præsenterede forskellige ejendomsrenoveringer, der har haft betydning for klimaet.

”Meget skal ændres på for at opnå en grønne dagsorden – og det gælder særligt for os, der arbejder med det byggede miljø, men den gode nyhed er, at vi kan gøre en forskel.”

Ejendomsbranchen fik røg

Efter en hel dag med fagligt input bød aftenen på konferencemiddag, gode drinks med kollegaer fra branchen og underholdning af Rytteriet, der gav ejendomsbranchen røg. Næste dag blev der, traditionen tro, zoomet ind på lovgivningsområdet, domme og afgørelser, og konferencen blev rundet af med en god frokost.

Tak for i år!

Se video fra konferencen

Kom på kursus