/ Nyheder / Brug for grøn krisejustering af boligindgreb

Brug for grøn krisejustering af boligindgreb

Der er i dag førstebehandling af lovstramninger mod § 5,2-moderniseringer. For at fastholde arbejdspladser opfordrer EjendomDanmark til justering i lyset af den økonomiske krise i kølvandet på corona.

Af

Foto: BirgerNiss, istock

Trods krisen har regeringen fremlagt en række lovforslag til første behandling i Folketinget i dag, der er rettet mod de såkaldte gennemgribende moderniseringer. Lovforslagene vil koste 1.500 arbejdspladser om året i en tid, hvor der er brug for det modsatte.

For at fastholde aktiviteten i byggebranchen og forhindre, at en hurtig og bastant implementering af nye energikrav sætter en prop i moderniseringer af gamle ejendomme, foreslår erhvervsorganisationen EjendomDanmark, at regeringens energikrav bliver gjort fleksibelt i tre år.

”Et flertal i Folketinget vil stramme reglerne for moderniseringer af ældre udlejningsejendomme. Vi finder forslagene uproduktive, men et flertal er et flertal. Vi foreslår dog, at lovgiverne i lyset af den økonomiske krise gør kravene til energirenoveringer mere fleksible, så de ikke kommer til at fungere som en prop for alle renoveringer,” siger Jannick Nytoft, adm. direktør i EjendomDanmark.

Som lovforslaget i dag er fremlagt, skal energirenoveringerne være foretaget, før der kan laves gennemgribende moderniseringer. Det betyder ifølge regeringens egne konsekvensberegninger, at der vil blive moderniseret 1.000 færre lejligheder i anden halvdel af 2020 og cirka 2.000 færre i 2021.

Samme grønne udfald

EjendomDanmark foreslår, at energikravet får en 3-årig indføringsfase, så man godt kan lave gennemgribende moderniseringer af lejlighederne – samtidig med at energirenoveringerne for hele ejendommen udføres. Til gengæld kan energikravet træde i kraft med det samme, hvis ejendommen handles i perioden.

”Forskellen på det fremsatte forslag og vores er, at energikravet ikke bremser for renoveringerne i en tid, hvor tusinder mister deres arbejde. På længere sigt vil udfaldet være det samme, men timingen af at indføre energikravet som en stopklods er meget uheldig,” siger Jannick Nytoft.

Regeringens lovforslag om boligreguleringens § 5,2 skal førstebehandles i dag. EjendomDanmark har i sit omfattende høringssvar kommenteret på de tre lovforslag, som også pålægger ejendomsbranchen nye administrative byrder.

Høringssvaret kan se her

Fakta

  • Straksimplementering af nyt energikrav koster arbejdspladser på kort sigt via 2.000 færre årlige moderniseringer
  • Ved at gøre energikravet fleksibelt er det muligt både at fremskynde grønne renoveringer og holde hånden under tusindvis af arbejdspladser

Kontakt